Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (2023)

Avoetbalveld(ook wel voetbalveld of voetbalveld genoemd) is het speelveld voor voetbal. De dimensies,afmetingen, en markeringen van het speelveld worden bepaald door Wet 1 van deSpelregels.

Inhoud show

Het speelveld

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (1)Een wedstrijd kan worden gespeeld op zowel natuurlijke als kunstmatige oppervlakken, volgens de regels van de competitie. Wanneer kunstmatigvoetbal oppervlakkenworden gebruikt in een competitieve wedstrijd, moet het personage voldoen aan het FIFA Quality Concept for Football Turf of de International Artificial Turf Standard en groen van kleur zijn.

U kunt nat of droog bleekpoeder gebruiken op basis van gemalen calciumcarbonaat dat niet giftig is voor lijnmarkering entoonhoogte lijnen. Gebruik nooit gehydrateerde kalk (calciumhydroxide). De chemische stof kan de huid verbranden en irritatie veroorzaken.

Zowel de droge als de natte vorm kunnen bij contact ernstige schade aan de ogen en de huid veroorzaken.

Om het effect van de ondergaande zon op spelers en met name de keepers te minimaliseren, moet de hoofdrichting van het speelveld ongeveer noord (tussen 285° en 20°) naar zuid zijn.

Markeringen Op Het Professionele Voetbalveld

OfficieelFIFA-voetbalveldenmoet rechthoekig zijn en gemarkeerd met lijnen. Ze markeren de grenzen van het gebied voor de spelers. Zijlijnen markeren de langere grenslijnen. Doellijnen markeren de twee kortere lijnen.

Twee helften van het veld worden gescheiden door een middenlijn, die de helften met elkaar verbindt. Op het snijpunt van de middenlijn bevindt zich de middenmarkering. Daaromheen is een cirkel gemarkeerd met een straal van 9,15 m (10 yards).

Om ervoor te zorgen dat verdedigende spelers zich terugtrekken wanneer een hoekschop wordt genomen, afstandmarkeringenkan buiten het speelveld worden geplaatst op 9,15 meter (10 yards) van de hoekboog en loodrecht op devoetbal doellijnenen zijlijnen.

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (2)

Officiële afmetingen van het voetbalveld

Delengte van het voetbalveldzijlijn moet groter zijn dan de lengte van de doellijn. De minimale lengte van de zijlijn is 90 meter (100 yds), ​​en het maximum is 120 meter (130 yds). De minimale breedte van de doellijn is 45 meter (50 yds), ​​en het maximum is 90 meter (100 yds). De eigenlijke lijnmarkeringen moeten dezelfde breedte hebben, niet meer dan 12 cm (5 inch).

Voor internationale wedstrijden is de minimale lengte van de zijlijn 100 meter (110 yds) en de maximale lengte is 110 meter (120 yds). Evenzo is de minimale breedte van de doellijn voor internationale wedstrijden 64 meter (70 yds) en het maximum is 75 meter (80 yds).

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (3)

(Video) KIVI-afdeling Elektrotechniek Webinar Altweerterheide

Live tv en voetbalstreaming op aanvraag

 • Bekijk Premier League en Euro Leagues
 • Op elk apparaat. Altijd. Overal
 • Live streamen, terugspoelen of opnieuw afspelen
 • Geen contracten, geen langetermijnverplichtingen

Deze FIFA-functionarisafmetingen voetbalveldgelden voor mannen endameswedstrijden voor volwassenen. Voor spelers van 16 jaar of jonger moeten de afmetingen van het voetbalveld worden verkleind.

In tegenstelling tot honkbaldiamanten of tennisbanen, zijn voetbalvelden niet even groot. Veelprofessionele voetbalteamsgeef de voorkeur aan het reglementaire voetbalveld van 105 bij 68 meter (115 yds bij 74 yds) met een oppervlakte van 7.140 vierkante meter of 1,76 acres.

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (4)

Pitch-afmetingen voor jongere spelers

De aanbevolenstandaard maat voetbalveldvoor kinder- en jeugdvoetbal door de Football Association en US Soccer.

 • U7/U8 – 40 x 30 yards – 5v5 aanbevolen afmetingen voetbalveld
 • U9/U10 – 60 x 40 yards – 7v7 aanbevolen afmetingen voetbalveld
 • U11/U12 – 80 x 50 meter –9v9 aanbevolen afmetingen voetbalveld
 • U13/U14 – 90 x 55 yards – 11v11 aanbevolen afmetingen voetbalveld
 • U15/U16 – 100 x 60 yards – 11 v 11 aanbevolen afmetingen voetbalveld

De afstand tussen voetbalvelden moet minimaal zes meter zijn als ze aangrenzend zijn. Er moeten vier extra werven zijn voor toeschouwers.

Het doel- en strafschopgebied

Op 5,50 meter (6 yds) van de binnenkant van elke doelpaal worden twee lijnen getrokken loodrecht op de doellijn. Een lijn evenwijdig aan de doellijn verbindt deze twee lijnen, die zich 5,50 meter in het speelveld uitstrekken. Dedoel gebiedverwijst naar de ruimte tussen deze twee lijnen en de doellijn. Dit staat bekend als deDoos van 6 meterbij voetbal.

Op 16,5 meter (18 yds) van de binnenkant van elke doelpaal worden twee lijnen loodrecht op de doellijn getrokken. Een lijn die evenwijdig aan de doellijn is getrokken, verbindt deze lijnen en strekt zich uit over 16,5 meter (18 yards) in het speelveld.

Een strafschopgebied wordt gedefinieerd als het gebied tussen deze lijnen en de doellijn. Elk strafschopgebied is gemarkeerd met een strafschop op 11 meter (12 yds) van het middelpunt tussen de doelpalen en op gelijke afstand van hen.

Er wordt een boog getrokken binnen het strafschopgebied met een straal van 9,15 meter (10 yds) vanaf het midden van elk strafschopgebied.

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (5)

De hoekboog en vlaggenmast

Elke hoek van een voetbalveld moet een niet-puntige top hebbenvlaggenmasten een vlag van niet minder dan 1,5 meter hoog. Aan elk uiteinde van de middenlijn mag ook een vlaggenmast worden geplaatst, niet minder dan 1 meter buiten de zijlijn. Rond elke hoekvlaggenpaal binnen het speelveld wordt een kwartcirkel (straal van 1 m) getekend.

De doelen

Op elke doellijn moet een doel in het midden worden geplaatst. Daarnaast zijn er twee rechtopstaande palen op gelijke afstand van elke hoekvlaggenstok en een horizontale lat over de bovenkant van het doel. Voor de doelpalen en latten moet hout, metaal of een ander goedgekeurd materiaal worden gebruikt.

Ze moeten vierkant, rechthoekig, rond of elliptisch van vorm zijn en mogen geen gevaar opleveren voor voetballers. Demaat voetbaldoelis 7,32 meter (8 yds) tussen de palen en 2,44 meter (8 ft) vanaf de onderkant van de lat tot aan de grond.

OntdekkenHoe voetbalwedstrijden te bekijkenVanaf elke locatie ter wereld. InbegrepenEngelse Premier LeagueEn WK's!

Palen en dwarsbalken moeten wit zijn. Noch de doelpalen, noch de lat zijn breder of dieper dan 12 cm. De doelpalen en doellat moeten dezelfde breedte hebben als de doellijnen.

(Video) EZ-live 2020

De doelen en het achterliggende terrein mogen voorzien zijn van netten, mits deze voldoende ondersteund worden en de doelverdediger niet hinderen. Draagbare doelen mogen alleen worden gebruikt als ze stevig in de grond zijn verankerd.

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (6)

Het Oppervlak Van Een Voetbalveld

In de meeste gevallen wordt voor de ondergrond natuurgras of kunstgras gebruiktvoetbalveld. Sommige amateur- en recreatieve teams spelen op onverharde velden, afhankelijk van het land en de faciliteiten. Aan de andere kant hebben kunstgrasvelden vergelijkbare speeleigenschappen als natuurgras.

Modern kunstgras voor voetbal gedraagt ​​zich identiek aan natuurgras, net als de interactie tussen speler en ondergrond. Hoewel een vergelijkbaar gedrag, is het niet aan te raden om kunstmatig te dragenvoetbalschoenenop natuurgrasvelden en vice versa.

Kunstgrasstelt voetballers wereldwijd in staat om het hele jaar door onder ideale omstandigheden hun favoriete sport te beoefenen. Een bespeelbaar voetbalveld is geen issue meer. Geen verlaten wedstrijden meer. Een groen kunstgrasveld is vereist doorFIFA.

Natuurgrasvelden zijn moeilijker te onderhouden dan de nieuwe generatie kunstgrasvelden. Als gevolg hiervan zal een voetbalveld veel minder onderhoudstijd vergen en aanzienlijk lagere kosten. MannenWereldbeker voetbaltoernooienmoet op natuurgras worden gespeeld.

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (7)

Live tv en voetbalstreaming op aanvraag

 • Bekijk Premier League en Euro Leagues
 • Op elk apparaat. Altijd. Overal
 • Live streamen, terugspoelen of opnieuw afspelen
 • Geen contracten, geen langetermijnverplichtingen

Hoe lang moet het gras zijn op een voetbalveld?

Op een voetbalveld, degrasis meestal 25-30 millimeter lang. Op het elite-niveau van het spel wordt het gras gemaaid om zichtbare strepen te zien. Door verticale verwijzingen naar de wedstrijdofficials te geven, wordt verondersteld dat het makkelijker wordt om buitenspel te herkennen.

Licht weerkaatst op grashalmen, waardoor de strepen ontstaan. Het gras is niet op verschillende hoogtes gemaaid en er zijn ook geen twee soorten gras. Strepen ontstaan ​​door de grassprieten in verschillende richtingen te buigen.

Verschillende graszoden zijn nodig voor verschillende voetbalvelden op basis van hun klimaat. In koelere klimaten worden raaigras, weidegras en rietzwenkgras vaak gebruikt. In landen dichter bij de evenaar worden tropische grassoorten zoals bermudagras, zoysia-soorten en kustpaspalum gebruikt.

Afwatering van het voetbalveld is een belangrijk aandachtspunt. Idealiter wordt de wortelzone gedomineerd door zand onder de grasmat om te voorkomen dat het veld bij hevige regen vol water komt te staan. Eronder moet een door leidingen gedraineerde basis zijn.

UEFA-voetbalveldvereisten

Als UEFA-vereiste moet de gastheer (de thuisploeg) al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat het veld in de best mogelijke staat is om te spelen.

Om ervoor te zorgen dat het speelveld op elke wedstrijddag in een geschikte staat beschikbaar is, moeten faciliteiten zoals veldverwarming en een veldafdekking aanwezig zijn als de klimatologische omstandigheden dit vereisen.

Om te bepalen of het veld geschikt is voor wedstrijden in een competitie, kan de UEFA-administratie of een door de UEFA gemachtigde derde partij het veld voor en tijdens de competitie inspecteren.

UEFA-grashoogte

Het gras op natuurgrasvelden mag niet dikker zijn dan 30 mm en het hele oppervlak moet op dezelfde hoogte worden gemaaid. Tijdens trainingen en wedstrijden mag er geen verschil zijn in de hoogte van de snede.

Scheidsrechters en UEFA-wedstrijdafgevaardigden kunnen de gastorganisatie verzoeken de grashoogte voor wedstrijden en trainingssessies indien nodig te verlagen. De UEFA moet echter op de hoogte worden gebracht van elke gedeeltelijke of volledige vervanging van het veld.

De thuisploeg moet tijdens de organisatorische vergadering voorafgaand aan de wedstrijd een aankondiging doen over pitch-watering. Het is van vitaal belang om het veld gelijkmatig te bewateren in plaats van alleen in bepaalde gebieden. Als algemene regel geldt dat velden 60 minuten voor de aftrap moeten worden bewaterd.

Een verdere bewatering van het veld mag plaatsvinden als de organiserende bond dit besluit in de kwalificatiecompetitie en als de UEFA dit besluit in het eindtoernooi, op voorwaarde dat het als volgt plaatsvindt:

Afhankelijk van het aftellen tussen 15 en 10 minuten voor de aftrap (of tussen de 20 en 15 minuten voor de aftrap tijdens het eindtoernooi);
Rust (maximaal vijf minuten, zodat wisselspelers zich kunnen opwarmen op het veld).

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (8)

Verf Voor Voetbalvelden

Het uiterlijk van een voetbalveld kan worden verbeterd door het te schilderen. Spuitbussen en emmers van 5 gallon zijn de twee belangrijkste soorten verf die hiervoor beschikbaar zijn. Spuitbussen zijn handig voor kleine gebieden, zoals de hoekbogen en de strafschopstip. Het is kosteneffectiever en geeft een rijkere uitstraling om emmers voetbalveldverf van 5 gallon op grotere oppervlakken te gebruiken.

Zowel kant-en-klare (RTU) als geconcentreerde sportveldverven zijn verkrijgbaar. Het gemak van RTU-verf is uitstekend, maar geconcentreerde verf is meestal een betere deal omdat u de hoeveelheid verdunning en additieven die u toevoegt, kunt regelen.

Het verdunnen van concentraatverf is afhankelijk van de lijn die u schildert en of u een plantengroeiregulator (PGR) toevoegt om de grasgroei te vertragen.

Om bulkverf aan te brengen, hebt u een airless verfmachine nodig, zoals de StadiumMax Wheel Transfer Line Marking Machine. Raadpleeg de handleiding van de fabrikant voor gedetailleerde instructies. Een professioneel ogend voetbalveld kan worden bereikt met kwaliteitsverf.

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (9)

Een voetbalveld aanleggen in 10 stappen

De volgende apparatuur is vereist:

 • Twee personen
 • Twee meetlinten (300′)
 • Vier houten palen (pinnen of schroevendraaiers)
 • Ongeveer een blikje verf
 • Een diagram van het speeloppervlak dat de juiste maat heeft

Het doel van deze gids is voor mensen die van plan zijn om "de hoeken" van een veld te markeren, zodat in de toekomst belijners langs kunnen komen om de lijnen te markeren.

Twee personen hebben ongeveer 30-45 minuten nodig om de markeringen op het voetbalveld aan te leggen. We gaan ervan uit dat je weet waar de eerste doellijn moet komen. Het veld zal haaks staan ​​op de eerste doellijn, maar alleen als de eerste lijn goed is gepositioneerd.

Nadat je klaar bent met het schilderen van deze markeringen op het voetbalveld, is het klaar voor iemand om "aan de touwtjes te trekken" en strepen te trekken.

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (10)

Stap 1:

In een hoek van de doellijn moet een houten paal of pin zijn geplaatst. De tape moet nu naar de tegenoverliggende hoek worden getrokken. Dit is de tegenovergestelde hoekvlag. Plaats paal 2 door het tweede meetlint.

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (11)

Stap 2:
Schilder op paal 2 een hoekmarkering. Houd je meetlint vast, loop terug naar paal (1) en plaats een markering op de doellijn waar het strafschopgebied, het 6-yardgebied, de doelpalen en het midden van het voetbalveld (voor de strafboog) zich bevinden. Markeer de hoek op inzet 1.

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (12)

Stap 3:
Gebruik de afstanden in uw velddiagram en breng tegelijkertijd meetlint 1 naar de middenlijn en meetlint 2 naar de middenlijn. Hamer in paal 3 op de kruising van de meetlinten.

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (13)

Stap 4:
Trek aan meetlint 2 en schilder een markering voor de hartlijn van het veld.

Trek het meetlint 2 uit tot de lengte van devoetbal zijlijnen draai hem vast zodat hij een rechte lijn volgt van paal 1 voorbij paal 3. Paal 4 moet op de lengte van het veld zijn. Deze hoek moet worden gemarkeerd.

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (14)

Stap 5:
Loop terug langs meetlint 1 en plaats een markering op de doellijn waar het strafschopgebied, het 6-yardgebied, de doelpalen en het midden van het voetbalveld zich bevinden. Zodra u de paal (4) bereikt, rolt u het meetlint achter u op. Grijppaal (4).

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (15)

Stap 6:
Verplaats de paal (2) en het meetlint (2) naar de eerste strafschopmarkering. Meet de lengte van het voetbalveld met demeetlint.Markeer elke hoek van het strafschopgebied met de verf.

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (16)

Stap 7:
Markeer de eerste 6 yards met de paal en meetlint (2). Span de tape langs de lengte van het veld. Verf de hoekmarkeringen voor elk gebied van zes meter.

Stap 8:
Eén persoon markeert de strafschopstip aan elk uiteinde van het veld en één persoon markeert het midden van het voetbalveld met een paal en een meetlint.

Stap 9:
Plaats paal (2) en meetlint (2) bij de andere doelmarkering. Markeer aan elk uiteinde de hoek van het doelgebied.

Voetbalveld: de officiële afmetingen, oppervlakken en normen (17)

Stap 10:
Het is voor iedereen mogelijk om langs te komen en de touwtjes in handen te nemen van markering tot markering en het veld te strepen. Dit vereist geen meten.

Hoe een voetbalveld te bekleden

Wanneer u langs een voetbalveld loopt, moet u voorzichtig en gestaag lopenverf spuitenop het gras. Terwijl je het veld op en neer loopt, neem je de tijd om ervoor te zorgen dat je lijnen en markeringen recht en gelijk zijn.

FAQs

Waar moet een voetbalveld aan voldoen? ›

Een voetbalveld moet aan een aantal regels voldoen. Zo moet de lengte van het veld minimaal 90 meter bedragen en mag de lengte maximaal 120 meter zijn. De breedte van het veld moet minimaal 45 meter bedragen en mag het maximaal 90 meter zijn. In internationale wedstrijden gelden weer andere regels.

Hoe groot is een officieel voetbalveld? ›

De internationale afmetingen voor een voetbalveld zijn 105 x 68 meter, net onder de maximale afmetingen die door de KNVB worden gehanteerd.

Hoe groot is een voetbalveld minimaal? ›

Voor algemene wedstrijden moet een veld minimaal 45 meter breed en 90 meter lang zijn. De maximale afmetingen zijn 90 meter breed en 120 meter lang.

Hoe ziet een voetbalveld eruit? ›

Een normaal (de gebruikelijke maat op internationaal niveau) voetbalveld heeft als afmeting: 100-120 meter bij 64-75 meter. De middencirkel heeft een straal van 9,15 meter. Een doel is 7,32 meter breed en 2,44 meter hoog (binnenwerks) en de penaltystip bevindt zich op 11 meter vanaf de doellijn.

Hoe groot is een voetbalveld eredivisie? ›

Negen clubs uit de eredivisie waaronder Ajax, Feyenoord en PSV spelen op een veld van 105 meter lang en 68 meter breed. Dit zijn namelijk de standaard afmetingen bij Europese voetbalwedstrijden.

Kun je met ijzeren noppen op kunstgras? ›

SG-voetbalschoenen hebben (deels) ijzeren noppen en zijn daardoor totaal niet geschikt voor kunstgras. Het is zelfs verboden om met dit type schoeisel op kunstgrasvelden te spelen. Het zorgt er namelijk voor dat de doorgaans peperdure velden kapot gaan.

Waarom 9 meter 15? ›

Antwoord van de Bieb:9.15 meter = 10 yard. In het verleden probeerden voetballers er een metertje af te halen, daarom zet de scheidsrechter tegenwoordig een streep op de 9.15m afstand. De maatregel komt oorspronkelijk uit Groot-Brittannië.

Hoeveel voetbalvelden passen er in 1 hectare? ›

Anderhalf voetbalveld is ongeveer 1 vierkante hectometer (ook wel: 1 hectare ).

Wie heeft het grootste voetbalveld? ›

De titel van het grootste stadion ter wereld gaat naar het 1st of May Stadium in Pyongyang. Het nationale stadion van Noord-Korea biedt met afstand de meeste ruimte aan toeschouwers tijdens (sport)evenementen. Met 114.000 zitplaatsen is het stadion nog maar een schim van de gigantische arena die het ooit was.

Hoe breed is het 5 metergebied? ›

Doelgebied: Loopt vanaf de 5 meterlijn tot aan de straf- schopstip. De breedte van het 5 meter gebied kan aan twee zijden worden doorgetrokken tot de strafschopstip op 11 meter. Het doelgebied is dus 6 meter lang en +/-18 meter breed.

Waarom is er een cirkel in het midden van een voetbalveld? ›

Deze heeft als functie om de overige spelers op de voorgeschreven afstand van 9,15 meter te houden tot de strafschop is genomen. Het voetbalveld is tussen de 90 en 120 meter bij 45 tot 90 meter.

Is een voetbalveld net zo groot als een hockeyveld? ›

Een hockeyveld is kleiner dan een voetbalveld. Een hockeyveld is 91,5 meter lang en 55 meter breed. Net als voetbal heeft het een rechthoekige vorm. Een voetbalveld is volgens de KNVB standaarden 64 tot 69 meter breed en 100 tot 105 meter lang.

Waarom zitten er strepen op een voetbalveld? ›

De banen op het voetbalveld zijn de schuld van de terreinknecht met zijn grasmaaier. Want door het maaien komen de grassprieten in een bepaalde richting te staan. En omdat een maaier aan het eind van het veld draait, komt een deel van het gras de ene kant op te staan en een deel de andere.

Hoe groot is het veld van Ajax? ›

Wat opvalt, is dat de helft van de clubs de internationaal gehanteerde veldafmeting van 105 bij 68 meter gebruikt. Zo houden Ajax, Feyenoord en PSV deze afmeting aan, net als Vitesse en AZ die eveneens in Europa actief zijn.

Waarom verschillende kleuren groen op voetbalveld? ›

Wat je ziet op TV, is de manier waarop het gras gemaaid is. Dit ziet er van bovenaf uit als donkergroen en lichtgroen. Dit doen ze door in banen heen en weer met een maaimachine het gras te maaien. Het is eigenlijk het effect wat je ook hebt als je over velours stof heen wrijft.

Hoe groot is het grootste voetbalveld ter wereld? ›

Het Camp Nou van Barça, Santiago Bernabéu van Real en Vicente Calderón van Atlético Madrid houden zich allemaal aan de lengtematen die de FIFA aanbeveelt: 105 meter lang en 68 meter breed, aldus Marca. De grasmat van Elche is met 108 bij 70 meter de grootste, die van Rayo Vallecano is de kleinste: 100 bij 65 meter.

Hoe groot is het veld van FC Groningen? ›

Dit FC Groningen pannaveld bestaan uit 3 voetbalvelden met elk 2 doelen. De velden zijn elk 5 x 7 mtr groot. Het FC Groningen pannaveld is ideal voor voetbal toernooien, straatfeesten, schoolfeesten en uiteraard voor alle voetbal en FC liefhebbers.

Hoe groot is het veld van Barcelona? ›

De afmetingen van het veld bedragen 105 meter bij 68 meter. Op 26 oktober 2022 werd de laatste UEFA Champions League wedstrijd in Camp Nou gespeeld, op 28 mei 2023 de laatste wedstrijd in de Primera División. Pas in november 2024 keert Barcelona terug naar het nieuwe Camp Nou.

Kan je met Firm Ground op kunstgras? ›

Wanneer je met een FG voetbalschoen op kunstgras moet spelen is dat meestal geen probleem, de hele snelle en wendbare spelers geven aan dat ze in het kunstgras met FG noppen (die wat langer zijn dan AG noppen) soms wat vast komen te zitten. Maar voor kinderen en amateur voetballers is dit veelal geen probleem.

Waarom zit er rubber in kunstgras? ›

Rubberkorrels kunnen als instrooimateriaal worden gebruikt. De rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. Daarnaast wordt het kunstgras beter geschikt voor slidings.

Wat is het verschil tussen dure en goedkope voetbalschoenen? ›

Het verschil met dure schoenen zit hem in het materiaal van de schoen. Deze schoenen zijn gemaakt met goedkopere materialen om de eindprijs zo laag mogelijk te houden. Deze schoenen zijn bedoeld voor mensen die niet uit zijn op de laatste snufjes, maar nog steeds willen genieten van kwalitatief sterke Nike schoenen.

Hoe noem je een vrije trap vanaf de stip op 11 meter? ›

Een strafschop, penalty, penantie, pingel of elfmeter is een strafmaatregel die tijdens een voetbalwedstrijd kan worden getroffen door de scheidsrechter.

Hoe noem je een vrije trap van 11 meter? ›

Strafschop. In het strafschopgebied is op 11 meter vanaf het doel (recht voor het midden) de strafschopstip gemarkeerd. Vanaf die plek worden strafschoppen genomen.

Hoeveel meter moet een muur staan Voetbal? ›

Als de verdedigende partij bij een vrije trap een muurtje neerzet van drie of meer spelers, moeten alle aanvallers minimaal één meter afstand houden van dit muurtje. Als de aanvallers zich hier niet aan houden, volgt er een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.

Hoeveel voetbalvelden is 150 hectare? ›

De twee golfbanen daar hebben een oppervlakte van ruim 150 hectare, ongeveer tweehonderd voetbalvelden.

Hoeveel hectare zijn 2 voetbalvelden? ›

één voetbalveld = 0.677 ha. twee voetbalvelden zijn 1.354 ha.

Wat is de afmeting van een hectare? ›

Een hectare is een eenheid van oppervlakte van 100 m × 100 m = 10.000 m² = 1 hm² en wordt als ha afgekort.

Wat is het mooiste stadion van de wereld? ›

Stadion Feyenoord De Kuip

De absolute winnaar van onze zoektocht naar de top 40 mooiste voetbalstadions ter wereld. Geroemd in binnen- en buitenland.

Wat is het kleinste stadion van de wereld? ›

AMSTERDAM Stadion Winters, het kleinste stadion ter wereld, in een woonkamer in Amsterdam Oud-West bestaat vandaag precies 25 jaar. Buurtwerker Henk Winters, inmiddels 66 jaar oud, begon 25 jaar geleden in zijn huiskamer met zijn privé stadion.

Wat is het grootste stadion ter wereld? ›

1. Rungrado 1st of May Stadium, Noord-Korea - Capaciteit: 150.000. In uitgerekend Noord-Korea – een van de laatste communistische staten op aarde – bevindt zich een enorm stadion. Sterker nog: Rungrado 1st of May Stadium in Pyongyang is met een capaciteit van 150.000 zitplaatsen het grootste stadion ter wereld.

Welke lijnen voetbalveld? ›

De twee lange lijnen heten zijlijnen en de twee korte lijnen heten doellijnen. Een middenlijn verdeelt het voetbalveld in twee helften. Alle maten zijn in meters. Meer over het speelveld lees je in spelregel 1 van de Spelregels Veldvoetbal.

Wat is de achterlijn voetbal? ›

De achterlijn, is de (witte) zijlijn van een 64 x 100 m voetbalbijveld. De zijnlijn aan zijde middenlijn ligt 2,0 m uit de middenlijn. In die belijning van het bijveld correct is uitgezet komt u hierbij op ca. 42,5 m uit.

Hoe groot is het doelgebied? ›

Strafschopgebied; afmeting 40,32 bij 16,50 m; Strafschopstip of penaltystip: diameter 0,20 m; Strafschop cirkelboog: heeft een radius 9,15 m, penaltystip is het middelpunt; Doelgebied afmeting 18,32 bij 5,50 m.

Wat is de opp van een voetbalveld? ›

Een normaal (de gebruikelijke maat op (inter)nationaal niveau) voetbalveld heeft als afmeting: 100-120 meter bij 64-75 meter. Als de lengte 100 meter is dan moet de breedte 50 meter zijn. De oppervlakte is dan 5000 m2 en dat is precies een halve hectare.

Hoeveel kilometer loopt een voetballer in een wedstrijd? ›

- Gemiddeld legt een voetballer tussen de 10 en 12 km af tijdens een wedstrijd. - Een keeper legt gemiddeld tijdens een wedstrijd rond de 4 km af. - Het blijkt dat middenvelders veelal de grootste afstanden afleggen.

Wat is de baklijn? ›

De “backlijn” is de lijn op een voetbalveld die de rand van het strafschopgebied markeert; rand van het strafschopgebied; vandaar ook bij uitbreiding: het strafschopgebied zelf.

Waarom is hockey duurder dan voetbal? ›

Het voetbal krijgt traditioneel vaker kunstgras van de gemeente dan hockey en huurt vervolgens het veld. Hockeyclubs zijn hierdoor per saldo veel duurder uit.

Wat is moeilijker hockey of voetbal? ›

Op verschillende manieren blijkt dat hockey intensiever is dan voetbal. Positief is dat je op het hockeyveld meer beweegt, meer calorieën verbrandt en doorgaans fitter bent. Daarnaast is hockey ook intensief door risico's op overbelasting en blessures.

Waarom voetbalveld sproeien? ›

Door een voetbalveld regelmatig te besproeien zal het gras niet enkel groen blijven kleuren, maar ook blijven groeien en voller worden in bladhoogte en wortel. Diepgeworteld gras biedt meer weerstand, wat heel belangrijk is voor een veld waarop regelmatig getraind en gespeeld wordt.

Wat is vlek voetbal? ›

Het is eigenlijk vlagvoetbal. Ongeveer iets als American Football waarbij blokken en tackelen niet zijn toegestaan. Een verdediger kan een aanvaller (met bal) alleen maar stoppen door zijn of haar lintje (flag) af te pakken. Wel leuk en spannend zonder bijna fysiek contact.

Waarom een kooimaaier? ›

Een kooimaaier is geschikt om op een zeer lage hoogte te maaien. Een kooimaaier snijdt het gras, net als een schaar dat doet. Alle cirkelmaaiers en robotmaaiers scheuren alleen de grasbladen, die vervolgens bruin en geel worden. Roterend scheuren van het gras zorgt voor meer stress dan cilindrisch snijden.

Hoe groot is het veld van Twente? ›

De Grolsch Veste
BespelersFC Twente (1998-heden), Nederlands voetbalelftal (mannen) & Nederlands voetbalelftal (vrouwen)
Eerste wedstrijd10 mei 1998 FC Twente – PSV (3–0)
Gerenoveerd2007–2008 (uitbreiding) 2011 (uitbreiding)
Veldafmetingen105 x 68 meter
17 more rows

Wat is het grootste voetbalveld van Nederland? ›

Het grootste voetbalstadion in Nederland is de Johan Cruijff ArenA. Het Philips Stadion is het oudste stadion in de Nederlandse Eredivisie. Vanaf 12 december 1910 wordt er aan de Frederiklaan in Philipsdorp, vlakbij het centrum van Eindhoven, gevoetbald.

Hoe groot is het voetbalveld van FC Twente? ›

FC Twente
PlaatsEnschede
StadionDe Grolsch Veste
Capaciteit30.000
ComplexFC Twente-trainingscentrum
19 more rows

Waarom kunstgras sproeien voetbal? ›

Door een sproei-installatie te plaatsen kan het spelplezier op kunstgrasvoetbalvelden tijdens droge perioden worden vergroot. Net als bij natuurgrasvelden is het ook op kunstgras aangenamer een sliding te maken als het veld vochtig is. Bovendien heeft het vocht een verkoelende werking.

Welke kleur past het beste bij groen? ›

Groen is perfect combineerbaar met bruin, blauw en geel. Let wel: voor deze kleur gebruik je best geen hoogglans, want dit zou wel eens een onnatuurlijk effect met zich mee kunnen brengen.

Welke kleuren staan goed op groen? ›

Groen combineren

Groen tinten zijn eindeloos te combineren. Bijvoorbeeld met okergeel (ook zo'n mooie trend), of zachtroze (hey ook een trend), of clean wit (klassieker), stoer zwart (nog een klassieker), of ga voor de nieuwe upcoming trend: alles in dezelfde kleur!

Waarom is het voetbalveld in 2 kleuren? ›

Wat je ziet op TV, is de manier waarop het gras gemaaid is. Dit ziet er van bovenaf uit als donkergroen en lichtgroen. Dit doen ze door in banen heen en weer met een maaimachine het gras te maaien. Het is eigenlijk het effect wat je ook hebt als je over velours stof heen wrijft.

Hoeveel hectare is een voetbal veld? ›

De KNVB geeft voor velden in de eredivisie minimummaten, maar in de praktijk is een gemiddeld voetbalveld zo'n 0,7 hectare groot, en geen 0,5 (1 hectare is 1.000 vierkante meter).

Hoeveel leden per voetbalveld? ›

11 tegen 11 (standaardveld) - minimaal 100 x 64 m. - maximaal 105 x 69 m. - internationaal 105 x 68 m.

Waarom staat er een cirkel op een voetbalveld? ›

Op de kop van het strafschopgebied bevindt zich nog een cirkeldeel dat zich op 9,15m van de penaltystip bevindt. Deze heeft als functie om de overige spelers op de voorgeschreven afstand van 9,15 meter te houden tot de strafschop is genomen. Het voetbalveld is tussen de 90 en 120 meter bij 45 tot 90 meter.

Wat is het grootste voetbalveld? ›

De titel van het grootste stadion ter wereld gaat naar het 1st of May Stadium in Pyongyang. Het nationale stadion van Noord-Korea biedt met afstand de meeste ruimte aan toeschouwers tijdens (sport)evenementen. Met 114.000 zitplaatsen is het stadion nog maar een schim van de gigantische arena die het ooit was.

Hoe groot is 1 hectare? ›

Een hectare is een eenheid van oppervlakte van 100 m × 100 m = 10.000 m² = 1 hm² en wordt als ha afgekort.

Wat is het verschil tussen hectare en hm? ›

1 hm² = 1 ha. Een vierkante hectometer (hm²) noemen we ook wel een hectare (ha). Eén hectare is een oppervlakte van 100 x 100 meter en is gelijk aan 10.000 m².

Hoe groot is 1 acre? ›

1 internationale acre staat gelijk aan de volgende metrische eenheden: 4046,856 422 4 vierkante meter of 0,404 685 642 24 hectare.

Hoeveel kost het om een voetbalveld aan te leggen? ›

Het uiteindelijke kostenplaatje voor het veld bedroeg naar huidige maatstaven bijna €100.000,- excl. BTW. Dit bedrag kan in den lande nogal variëren gezien het feit dat de prijzen voor zand regionaal kunnen verschillen.

Hoe duur is het aanleggen van een voetbalveld met kunstgras? ›

Is natuurlijk gras een langdurige oplossing?
Soort sportterreinNatuurlijkSynthetisch
Bespeelbaar tijdens de vriesperiodeBeperktEnigszins beperkt
Kosten en onderhoud
Installatiekost120 – 180.000 €400 – 500.000 €
Jaarlijkse kost van maaibeurten4 000 – 8.000 €Geen
12 more rows

Wat is een HybrIDe voetbalveld? ›

HybrIDe velD

Hybridevoetbalvelden bieden voetbalverenigingen de mogelijkheid om een voetbalveld veelvuldig te gebruiken, zonder dat dit direct ten koste gaat van de grasmat. De kunstgrasvezels die in het veld zijn aangebracht bieden stabiliteit en voorkomen dat hele plaggen of zoden in het veld worden losgetrapt.

Hoe groot is 10.000 m2? ›

1 hectare is gelijk aan 10.000 vierkante meter. 1 vierkante kilometer is gelijk aan 1.000.000 vierkante meter.

Hoe moet je de oppervlakte berekenen? ›

De lengte en de breedte vermenigvuldigen

Wie de oppervlakte van een ruimte wil berekenen, doet dit door de lengte met de breedte te vermenigvuldigen.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated: 08/10/2023

Views: 6355

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.