Voorraadboekhoudkundige waardering en herwaardering (2023)

Table of Contents
Best practices en overwegingen voor voorraadherwaardering Inhoudsopgave Voorraadherwaardering Uitdagingen van voorraadwaardering in boekhouding Kostprijs van uw voorraad Inventarisatie van de netto realiseerbare waarde Voorraad herwaarderen - 3 kritieke scenario's 1. Onderwerpen over voorraadherwaardering - Verstoring van de toeleveringsketen 2. Onderwerpen over voorraadherwaardering - Veranderingen in uw output 3. Onderwerpen over inventarisherwaardering - Uw inventaris raakt verouderd 4. Onderwerpen voor voorraadherwaardering - LCM (Lower of Cost of Market) Voorraadherwaarderingsonderwerpen - Hoe moet herwaardering van voorraad worden gespreid in financiële overzichten? Onderwerpen over herwaardering van voorraad - Hoe u voorraad op uw balans kunt herwaarderen Onderwerpen over herwaardering van voorraad - Hoe u voorraad kunt overschatten Voorraadherwaarderingsonderwerpen - Effect van financiële overwaardering Onderwerpen over voorraadherwaardering - Slechte voorraadwaardering Voorraadherwaarderingsonderwerpen - Voorraadreserves Voorraadherwaarderingsonderwerpen - 6 stappen voor het berekenen en goedkeuren van een voorraadafwaardering 1. Onderwerpen voorraadherwaardering - Bepaal de noodzaak van een voorraadafwaardering 2. Onderwerpen inventarisherwaardering - Bereken de waarde van de inventaris die moet worden afgeschreven 3. Onderwerpen inventarisherwaardering - Bereid een schriftelijke rechtvaardiging voor de afwaardering voor 4. Onderwerpen inventarisherwaardering - Verkrijg goedkeuring van het juiste managementniveau 5. Onderwerpen inventarisherwaardering - Leg de afschrijving vast in de boekhouding 6. Onderwerpen over herwaardering van voorraden - Bewaak voorraadniveaus en pas waar nodig afschrijvingen aan Onderwerpen over voorraadherwaardering - Voorraadbeleid om voorraadherwaardering te voorkomen Onderwerpen over herwaardering van voorraad - Beheer van herbewerking van voorraad en risicovolle inventaris Onderwerpen over herwaardering van voorraad - Geef prioriteit aan uw voorraad Onderwerpen over voorraadherwaardering - Begrijp de 80/20-voorraadregel Onderwerpen over herwaardering van voorraad - Wees consistent in hoe u voorraad ontvangt Onderwerpen over herwaardering van voorraad - Bestel zelf nieuwe voorraden Onderwerpen over inventarisherwaardering - 4 manieren om van verouderde voorraad af te komen 1. Onderwerpen over inventarisherwaardering - Bundel inventaris met andere producten 2. Onderwerpen over inventarisherwaardering - Host-weggeefacties 3. Onderwerpen over inventarisherwaardering - Doneer inventaris 4. Onderwerpen over voorraadherwaardering - Controleer het retourbeleid van leveranciers Onderwerpen inventarisherwaardering - AANBEVOLEN LEZING Voorraadboekhouding & Supply Chain Veelgestelde vragen & Best Practices Voorraadboekhouding - Best Practices INVENTARIS BOEKHOUDING- GEBRUIK SPAREND DE LAST-IN, FIRST-OUT (LIFO)-METHODEN INVENTARIS BOEKHOUDING - CONTROLEER UW INVENTARIS INVENTARIS BOEKHOUDING - BEHEER LEVERANCIER- EN LEVERANCIERSRELATIES VOORRAADBOEKHOUDING - CONSUMENTENVRAAG STIJGT DRASTISCH, VEROORZAAKT EEN VOORRAADSCHAARTE INVENTARIS BOEKHOUDING - U HEBT VRAAG VAN DE KLANT NAAR EEN PRODUCT DAT U NIET KUNT KOPEN WEGENS CASHFLOWPROBLEMEN INVENTARIS BOEKHOUDING - UW FACILITEIT HEEFT ONVERWACHT RUIMTE INVENTARIS BOEKHOUDING- U KOOPT TE VEEL INVENTARIS DIE NIET SNEL GENOEG VERKOCHT INVENTARIS BOEKHOUDING - VERTROUW OP DE ERVARING VAN HOGER PERSONEEL INVENTARIS BOEKHOUDING- LEG DE BASIS MET DE JUISTE ACTIVACATEGORISATIE INVENTARIS BOEKHOUDING- LABEL INVENTARIS EN LOCATIES INVENTARIS BOEKHOUDING - VASTSTELLEN VAN EEN NAUWKEURIGE INVENTARIS BENAMING EN ETIKETTERING VOORRAADBOEKHOUDING - GEBRUIK EEN EFFICIËNT VOORRAADBEHEERSYSTEEM INVENTARIS BOEKHOUDING - UPDATE INKOOPORDERS ONMIDDELLIJK INVENTARIS BOEKHOUDING - ONDERZOEK UW VEILIGHEIDSVOORRAAD OPNIEUW VOORRAADBOEKHOUDING - VERBETER DE VOORSPELLINGEN INVENTARIS BOEKHOUDING- GEBRUIK OP TRANSACTIE GEBASEERDE BEWEGINGEN VOORRAADSTROOM INVENTARIS BOEKHOUDING - GEBRUIK SKU-NUMMERS EN BARCODES INVENTARIS BOEKHOUDING - GEBRUIK GEGEVENSVERZAMELING INVENTARIS BOEKHOUDING - GEBRUIK BARCODESCANNEN OM HANDMATIGE GEGEVENSINVOERFOUTEN TE VERMINDEREN INVENTARIS BOEKHOUDING - GEBRUIK EEN VOORRAADBEHEERSYSTEEM OM VOLLEDIG ZICHT IN UW INVENTARIS TE KRIJGEN VOORRAADBOEKHOUDING - GEBRUIK EEN ERP- OF VOORRAADBEHEERSYSTEEM DAT CRUCIALE WERKNEMERS INFORMEERT INVENTARIS BOEKHOUDING- STOP MET HET GEBRUIK VAN HANDMATIGE INVENTARIS BIJ- EN BEHEERSYSTEMEN INVENTARIS BOEKHOUDING - HOUD UW INFORMATIE UP-TO-DATE INVENTARIS BOEKHOUDING - INTEGREER UW VERSCHILLENDE SYSTEMEN INVENTARIS BOEKHOUDING - GEBRUIK CYCLUSTELLERBEWERKINGEN OM DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INVENTARIS TE VERBETEREN INVENTARIS BOEKHOUDING - MAAK EEN INVENTARISBEGROTING VOOR VOORRAADBOEKHOUDING - KOPPEL KWALITEITSCONTROLE AAN VOORRAADBEHEER INVENTARIS BOEKHOUDING - FOCUS OP HET VOORKOMEN VAN VERLIES INVENTARIS BOEKHOUDING - GEBRUIK BATCH/LOT TRACKING Veelgestelde vragen over inventarisboekhouding WAT IS DE GEMIDDELDE INVENTARISKOSTEN? VOORRAADBOEKHOUDING - WAT IS EEN VOORRAADBEHEERSYSTEEM? VOORRAADBEHEER VS. LOGISTIEK VOORRAADBEHEER VS. ERP VOORRAADBEHEER VS. MAGAZIJNBEHEER VOORRAADBEHEER VS. VOORRAADKETENBEHEER VOORRAADBOEKHOUDING - HOE KAN VOORRAADBEHEER VERBETERD WORDEN? WAAROM VOORRAADBEHEER BELANGRIJK IS IN DE TOELEVERINGSKETEN VOORRAADBEHEER VS. VOORRAADBEHEER VOORRAADBEHEER VS. VOORRAAD OPTIMALISATIE INVENTARIS VS. FIETSEN TELLEN VOORRAADBOEKHOUDING - HOE HELPT ERP BIJ VOORRAADBEHEER? WAT IS SLECHT VOORRAADBEHEER? VOORRAADBEHEER VS. BESTELLING BEHEER VOORRAADBOEKHOUDING - WAT ZIJN DE SOORTEN VOORRAADBEHEERSYSTEMEN? WAT IS VOORRAADANALYSE? HOE VOORRAADBEHEER HET WERKKAPITAAL BEÏNVLOEDT WAT IS VOORRAADBETALING? Voorraadboekhouding - belangrijkste afhaalrestaurants 1.Inventory Accounting- Waardevolle referentielinks References

Voorraad is een integraal onderdeel van elk bedrijf, omdat het de producten vertegenwoordigt die een bedrijf beschikbaar heeft om te verkopen. Er zijn twee belangrijke manieren om voorraad te waarderen: kostengebaseerd en marktgebaseerd.

Waardebepaling op basis van kosten houdt rekening met de materialen en arbeid die nodig zijn om de voorraad te produceren, terwijl waardering op basis van de markt de huidige marktprijzen gebruikt. In de meeste gevallen zullen bedrijven beide methoden gebruiken om de waarde van hun voorraad nauwkeuriger te beoordelen.

Hoewel voorraad een cruciaal aspect van zaken is, is het essentieel om te onthouden dat niet alle voorraad gelijk is. Voorraden kunnen worden geclassificeerd als grondstoffen, onderhanden werk of gereed product.

Grondstoffen zijn de onderdelen die worden gebruikt om een ​​product te maken, onderhanden werk verwijst naar gedeeltelijk voltooide items en afgewerkte goederen zijn klaar om te worden verkocht. Elk type voorraad heeft implicaties voor het bedrijf, dus het is van cruciaal belang om te begrijpen hoe elk type van invloed is op de bedrijfsresultaten.

Best practices en overwegingen voor voorraadherwaardering

Voorraadherwaarderingis een noodzakelijk maar vaak complex proces. Dit artikel geeft een overzicht van enkele kritieke onderwerpen en overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van een voorraadherwaardering.

Een van de eerste dingen om te overwegen is het doel van de herwaardering. Wordt het uitgevoerd voor financiële rapportagedoeleinden of zijn er andere motieven, zoals fiscale implicaties of naleving van de regelgeving? Zodra het doel duidelijk is, zal het gemakkelijker zijn om de juiste methodologieën en processen te identificeren.

Vervolgens is het cruciaal om de reikwijdte van de herwaardering in ogenschouw te nemen.

 • Welke inventarisitems moeten worden opgenomen?

 • Hoe vaak moet de herwaardering worden uitgevoerd?

 • Welk detailniveau is vereist?

Zodra de reikwijdte is gedefinieerd, is de volgende stap het kiezen van de juiste waarderingsmethode.

Er kunnen verschillende methoden worden gebruikt en de keuze hangt af van factoren zoals het type voorraad dat wordt getaxeerd, het doel van de herwaardering en de vereiste nauwkeurigheid.

Ten slotte moeten processen en controles worden geïmplementeerd om dat te waarborgenvoorraad herwaarderingnauwkeurig en efficiënt wordt uitgevoerd. Dit houdt onder meer in dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot de inventarisgegevens, dat alle wijzigingen worden bijgehouden en geregistreerd en dat eventuele verschillen worden onderzocht en opgelost.

Door deze stappen te volgen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun voorraadherwaarderingen correct worden uitgevoerd en nauwkeurige resultaten opleveren.

Inhoudsopgave

 • Voorraadherwaardering

 • Uitdagingen van voorraadwaardering

 • Voorraad herwaarderen - 4 scenario's waarin het van cruciaal belang is

 • Voorraadherwaarderingsonderwerpen - Hoe moet herwaardering van voorraad worden gespreid in financiële overzichten?

 • Voorraadherwaarderingsonderwerpen - 6 stappen voor het berekenen en goedkeuren van een voorraadafwaardering

 • Onderwerpen over voorraadherwaardering - Voorraadbeleid om voorraadherwaardering te voorkomen

 • Onderwerpen over inventarisherwaardering - 4 manieren om van verouderde voorraad af te komen

 • Voorraadboekhouding & Supply Chain Veelgestelde vragen & Best Practices

Voorraadherwaardering

Bedrijven waarderen hun inventaris voor financiële rapportage, belastingdoeleinden en zakelijke besluitvorming. Volgens de International Financial Reporting Standards moeten bedrijven de waarde van hun voorraad registreren tegen een lagere kostprijs of netto-opbrengstwaarde.

Voorraadherwaardering is het aanpassen van voorraadkosten om wijzigingen in de geregistreerde kosten weer te geven. Deze veranderingen kunnen het gevolg zijn van wisselkoersschommelingen, verstoorde toeleveringsketens, veroudering, schade of bederf.

Het herwaarderen van voorraden kan een aanzienlijke impact hebben op de jaarrekening van een bedrijf.

Als de inventaris van een bedrijf bijvoorbeeld wordt afgeschreven van $ 100.000 naar $ 80.000, nemen de activa af met $ 20.000 en neemt het eigen vermogen af ​​met $ 20.000. Bovendien zal de resultatenrekening van het bedrijf een verlies van $ 20.000 weerspiegelen. Daarom moeten bedrijven elke beslissing om hun voorraad te herwaarderen zorgvuldig overwegen.

Voorraadherwaardering past de voorraadwaarde op de balans van een bedrijf aan. De meest gebruikte methode om te berekenenvoorraad herwaarderings is de "first-in, first-out"-methode (FIFO), die ervan uitgaat dat de eerst gekochte artikelen worden verkocht.

De methode "vervangingskosten" kan echter ook worden gebruikt. Deze methode waardeert de voorraad op basis van de huidige marktprijs van de goederen in plaats van de oorspronkelijke aankoopprijs.

Voorraad In de loop van de tijd kunnen grondstofprijzen sterk fluctueren, wat een grote invloed kan hebben op de voorraadwaardering. Als gevolg hiervan moeten bedrijven zorgvuldig overwegen welke methode de beste schatting geeft van de werkelijke waarde van hun voorraad.

Voorraadherwaardering is het aanpassen van de waarde van de voorraad van een bedrijf om veranderingen in grondstofprijzen weer te geven. De "first-in, first-out" (FIFO) boekhoudkundige waarden inventaris tegen de aankoopprijs van goederen.

De "vervangingskosten"-methode waardeert inventaris tegen de huidige prijzen van de grondstoffen die zijn gebruikt om de goederen te produceren. Het verschil tussen deze twee methoden kan een aanzienlijke invloed hebben op de geconsolideerde EBITDA van een bedrijf.

Over het algemeen zullen bedrijven de methode gebruiken die resulteert in een hogere waarde voor hun voorraad. Er zijn echter situaties waarin het voordelig kan zijn om de lagere waarde te gebruiken.

Stel dat een bedrijf van plan is zijn voorraad te verkopen. In dat geval wil het misschien de vervangingswaardemethode gebruiken om zijn geconsolideerde aangepaste EBITDA te berekenen, wat resulteert in een hogere verkoopprijs. Uiteindelijk moet de beslissing over de te gebruiken methode van geval tot geval worden genomen.

Voorraad is een cruciaal element in zowel boekhouding als rapportage. Om nauwkeurigheid en transparantie te garanderen, is het essentieel om voorraadniveaus weer te geven op de laagste van de twee schattingen: historische kostprijs of netto realiseerbare waarde.

Historische kosten worden gemaakt tijdens de verwerving of ontvangst van voorraad. Tegelijkertijd is de opbrengstwaarde de verwachte verkoopprijs van de voorraad minus de verwachte kosten van voltooiing en verwijdering.

De kostprijs van de verkoop wordt voor elke voorraadeenheid bepaald door de verwachte kosten van voltooiing van productie en verkoop af te trekken van de verwachte verkoopprijs. Door deze methoden te gebruiken, kunnen bedrijven een nauwkeuriger beeld krijgen van hun voorraadniveaus en betere beslissingen nemen over voorraadbeheer.

Voorraden zijn van vitaal belang voor elk bedrijf, aangezien het de grondstoffen zijn die worden gebruikt om de afgewerkte producten te maken die aan klanten worden verkocht. Om deze reden is het van vitaal belang ervoor te zorgen dat voorraden correct worden gewaardeerd, zodat bedrijven een duidelijk idee hebben van hun werkelijke waarde.

Een belangrijke maatstaf voor voorraadwaardering is de netto realiseerbare waarde, die de hoeveelheid geld vertegenwoordigt die realistisch gezien kan worden verkregen voor de voorraad als deze vandaag zou worden verkocht.

Dit cijfer houdt rekening met zaken als prijsdalingen, verslechtering en veroudering. Als een van deze gebeurtenissen zich op de balansdatum heeft voorgedaan, moet de voorraad dienovereenkomstig worden geherwaardeerd. Dit zorgt ervoor dat bedrijven hun voorraadniveaus nauwkeurig begrijpen en helpt financiële verliezen te voorkomen.

Voorraden worden gewaardeerd tegen opbrengstwaarde indien één van de volgende gebeurtenissen zich heeft voorgedaan op balansdatum:

 • de voorraadprijs daalde;

 • de voorraden verslechterden;

 • de voorraden zijn achterhaald of verliezen anderszins hun oorspronkelijk verwachte economische voordelen.

Deze oefening heeft tot doel de historische kostprijs van voorraden te vergelijken met de opbrengstwaarde van dergelijke voorraden om te bepalen of ze al dan niet moeten worden afgeschreven. De voorraden dienen te worden afgeschreven indien de historische kostprijs hoger is dan de opbrengstwaarde.

Als de historische kostprijs echter lager is dan de opbrengstwaarde, hoeft er geen actie te worden ondernomen en kunnen de voorraden tegen historische kostprijs worden gewaardeerd.

Om de twee waarden nauwkeurig te kunnen vergelijken, is het essentieel om eerst te begrijpen hoe elk wordt berekend. Historische kostprijs is gewoon de oorspronkelijke aankoopprijs van de voorraad, terwijl de netto realiseerbare waarde rekening houdt met factoren zoals marktomstandigheden en verwachte verkoopkosten.

Door deze twee waarden te vergelijken, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun voorraad op de juiste manier wordt gewaardeerd op hun balans.

Uitdagingen van voorraadwaardering in boekhouding

Bedrijven moeten hun voorraad waarderen om te voldoen aan algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes. Dit proces is echter niet altijd eenvoudig.

Twee belangrijke uitdagingen in verband met voorraadwaardering zijn het bepalen van de totale voorraadkosten en het uitzoeken hoeveel voorraad er voorhanden is. De eerste uitdaging kan worden aangepakt door de vergelijking van de kosten van verkochte goederen (COGS) te gebruiken.

Deze vergelijking houdt rekening met de beginvoorraad van het bedrijf, de aankopen die tijdens de periode zijn gedaan en de eindvoorraad. Het berekenen van de juiste hoeveelheid eindvoorraad kan echter moeilijk zijn, omdat hiervoor een nauwkeurige telling van alle fysieke goederen vereist is. Dit kan een uitdaging zijn voor bedrijven met grote of complexe voorraden.

De tweede uitdaging houdt enigszins verband met de eerste, maar omvat ook het schatten van de waarde van eventuele beschadigde of verouderde goederen die in de voorraadtelling kunnen worden opgenomen. Nogmaals, dit kan niet eenvoudig zijn om nauwkeurig te doen zonder alle producten grondig te begrijpen.

Over het algemeen onderstrepen deze uitdagingen het belang van ervaren en deskundig boekhoudkundig personeel dat verantwoordelijk is voor voorraadwaardering. Zonder een dergelijke expertise loopt een bedrijf het risico zijn voorraad te over- of onderwaarderen, wat tot financiële problemen kan leiden.

Kostprijs van uw voorraad

De basisvergelijking voor de waarde van uw resterende voorraad aan het einde van een boekhoudperiode vloeit rechtstreeks voort uit de vergelijking voor COGS:

COGS =Beginvoorraad + Aankopen – Eindinventaris

Hieruit volgt dus:

Eindinventaris =Beginvoorraad + aankopen - COGS

Hoewel de waarde van begin- en eindvoorraad eenvoudig lijkt, kunnen verschillende factoren van invloed zijn op het bedrag. Beschadigde of verouderde artikelen moeten bijvoorbeeld worden afgewaardeerd om hun huidige waarde weer te geven. Daarnaast kunnen veranderingen in de voorkeuren van de consument ook leiden tot prijsverlagingen.

Daarom is het essentieel om al deze factoren in overweging te nemen bij het waarderen van de voorraad. Door voorraad nauwkeurig te waarderen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze het meest nauwkeurige beeld van hun financiën krijgen.

Het bepalen van de hoeveelheid beschikbare voorraad kan ingewikkelder zijn dan het lijkt. Bedrijven moeten rekening houden met verschillende factoren, waaronder goederen onderweg en fysieke voorraadtellingen. Veel bedrijven gebruiken een periodiek inventarisatiesysteem, waarbij de inventaris aan het einde van een boekhoudperiode wordt beoordeeld.

Het alternatief is een eeuwigdurend voorraadsysteem, dat elke inkooporder en verkoop bijhoudt en de voorraad voortdurend bijwerkt om die transacties weer te geven. Hoe dan ook, het bepalen van de juiste voorraadniveaus is essentieel voor bedrijven om goede operationele beslissingen te nemen.

Inventarisatie van de netto realiseerbare waarde

De netto realiseerbare waarde (NRV) is een kritieke maatstaf bij de herwaardering van voorraden. NRV is de verwachte verkoopprijs van voorraadgoederen na overweging van verkoopkosten en fabricagekosten. Het is gebaseerd op wat de goederen momenteel waard zijn in plaats van hun oorspronkelijke kosten. Dit zorgt ervoor dat de waarde van de voorraad niet wordt overdreven in de jaarrekening van het bedrijf.

NRV is van mening dat de waarde van de voorraad kan dalen tot onder de oorspronkelijke kostprijs. Wanneer dit gebeurt, moeten de oorspronkelijke kosten van de goederen worden afgeschreven naar de NRV om het waardeverlies weer te geven.

Deze afschrijving is een niet-contante last ten laste van de winst, waardoor de waarde van het eigen vermogen wordt verminderd. Het is echter essentieel om te onthouden dat de afwaardering alleen invloed heeft op de inventariswaarde op de balans. Het heeft geen enkele invloed op de cashflow of winstgevendheid.

Voorraadreserves zijn fondsen die door een bedrijf zijn gereserveerd om de kosten te dekken van voorraad die mogelijk niet verkoopbaar is in de detailhandel. Deze reserves kunnen worden gebruikt om de kosten van veroudering, schade, krimp en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de voorraad te dekken. In sommige gevallen kunnen voorraadreserves ook worden gebruikt om claims en verplichtingen in verband met de verkoop van de voorraad te dekken.

Het bedrag dat opzij wordt gezet in voorraadreserves zal variëren afhankelijk van de inschatting door het bedrijf van de risico's die aan zijn inventaris zijn verbonden. Het doel is echter altijd om ervoor te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om de kosten van onverkochte of beschadigde inventaris te dekken.

Door voldoende voorraadreserves aan te houden, kunnen bedrijven zichzelf beschermen tegen financiële verliezen en ervoor zorgen dat hun producten altijd beschikbaar zijn voor verkoop.

Voorraad herwaarderen - 3 kritieke scenario's

Hier volgen drie scenario's die het belang van voorraadherwaardering illustreren:

 1. Het kan zijn dat u te veel voorraad heeft waar niet langer vraag naar is.

 2. Uw inventaris kan beschadigd zijn of verlopen als gevolg van langere opslagperioden.

 3. Uw leveranciers kunnen in financiële problemen komen, waardoor u minder goed in staat bent om kritieke artikelen te bevoorraden.

In elk geval is het essentieel om uw voorraadwaarden te herzien en dienovereenkomstig aan te passen.

1. Onderwerpen over voorraadherwaardering - Verstoring van de toeleveringsketen

Het is vaak moeilijk om te reageren op veranderingen in de vraag als gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen. Een bedrijf dat tandpasta produceert, kan bijvoorbeeld zijn grondstoffen in het buitenland betrekken.

Als een van de essentiële ingrediënten niet beschikbaar is bij de gebruikelijke leverancier, kan het weken duren om het bij een andere leverancier in een ander land te betrekken. In een situatie als deze moeten bedrijven de kosten van het versnellen van de verzending afwegen tegen de verloren omzet doordat het product niet op voorraad is.

Het op tijd leveren van producten aan klanten is een cruciaal onderdeel van zakendoen. Als er vertragingen zijn, kan dat een bedrijf geld kosten in de vorm van verloren verkopen en ontevreden klanten.

In sommige gevallen moeten bedrijven besluiten meer uit te geven aan luchtvracht om hun producten snel op de markt te kunnen brengen. Hoewel dit extra kosten met zich mee kan brengen, kan het ook helpen voorkomen dat klanten overstappen op een merk van een concurrent.

Als een bedrijf ervoor kiest om zijn producten per luchtvracht te vervoeren, is het essentieel om deze hogere kosten in de voorraad op te nemen, zodat de marges niet worden uitgehold. Bedrijven kunnen ervoor zorgen dat ze tijdig en kosteneffectief aan de vraag van de klant kunnen voldoen door beslissingen over het beheer van de logistiek te overwegen.

2. Onderwerpen over voorraadherwaardering - Veranderingen in uw output

Stel dat u als commerciële bakker 600 burgerbroodjes maakt en verkoopt aan drie klanten. Als commerciële bakker moet u op de hoogte zijn van veranderingen in uw productie om uw voorraad correct te kunnen herwaarderen.

Wanneer het productieniveau onder het standaardniveau zakt, moeten overtollige vaste overheadkosten die niet aan de productie kunnen worden toegewezen vanwege onderbenutte capaciteit, als kosten worden geboekt in de periode waarin ze worden gemaakt.

U moet uw voorraad herwaarderen als u slechts een derde van uw voorraad aan één klant kunt leveren. Het overwegen van veranderingen in uw output kan u helpen weloverwogen beslissingen over uw bedrijf te nemen en ervoor te zorgen dat u alle kosten goed verantwoordt.

Zoals elke bedrijfseigenaar weet, is nauwkeurige kostenberekening essentieel voor het nemen van goede beslissingen over voorraad. De vaste overheadkosten moeten opnieuw worden toegewezen als de productie daalt van 600 naar 200. Dit betekent dat elk broodje nu $ 1,20 kost om te maken.

Hoewel dit in eerste instantie een aanzienlijk verlies lijkt, is het belangrijk om te onthouden dat vaste overheadkosten over alle producten moeten worden verdeeld om de werkelijke kosten van elk item nauwkeurig weer te geven.

Als gevolg hiervan kan een nauwkeurige toewijzing van deze kosten u helpen betere beslissingen te nemen over prijsstelling en productie. Uiteindelijk zal het lonend zijn om de tijd te nemen om uw voorraad correct te berekenen door beter geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen.

3. Onderwerpen over inventarisherwaardering - Uw inventaris raakt verouderd

In elk bedrijf is voorraad een cruciaal bezit. Het vertegenwoordigt de goederen die een bedrijf bij de hand heeft, klaar om aan klanten te worden verkocht. Voorraad kan echter ook een nadeel zijn, vooral wanneer de vraag onverwachts afneemt.

Wanneer dit gebeurt, blijven bedrijven achter met onverkochte voorraad die snel verouderd kan raken. Dit kan leiden tot hoge transportkosten en de noodzaak om onbruikbare goederen af ​​te voeren. In het huidige klimaat moeten bedrijven zich vooral bewust zijn van de risico's die gepaard gaan met verouderde voorraden.

Met zorgvuldige planning en prognoses kunnen deze risico's echter worden geminimaliseerd. Door op de hoogte te blijven van veranderingen in de markt, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun voorraad relevant en waardevol blijft.

Wanneer bedrijven plotseling gedwongen worden om te draaien, zoals velen zijn geweest tijdens de Covid-19-pandemie, kan dit een probleem van verouderde voorraden veroorzaken. Dit was het geval voor Wallace Flowers, een bloemenwinkel in Amerika die met $ 3.000 aan onverkochte boeketten zat nadat bestellingen voor Moederdag niet waren binnengekomen.

Hoewel het weggeven van de bloemen in dit specifieke geval misschien de beste oplossing was, zijn er verschillende andere opties beschikbaar voor bedrijven die te maken hebben met verouderde voorraden.

Sommige bedrijven kiezen er bijvoorbeeld voor om hun goederen aan een goed doel te schenken, terwijl andere ze met korting proberen te verkopen. In sommige gevallen kunnen bedrijven de goederen zelfs terugsturen naar leveranciers.

Uiteindelijk zal de beste oplossing afhangen van de individuele omstandigheden. Met enige creativiteit is het echter meestal mogelijk om een ​​manier te vinden om verouderde inventaris te gebruiken in plaats van deze simpelweg weg te gooien.

4. Onderwerpen voor voorraadherwaardering - LCM (Lower of Cost of Market)

Het LCM-concept (lower-of-cost-or-market) is een boekhoudprincipe dat vereist dat bedrijven inventaris rapporteren tegen de laagste van de kostprijs of de marktwaarde.

Dit principe is gebaseerd op het concept van conservatisme, dat bedrijven ervan weerhoudt hun vermogen en inkomen te hoog op te geven. Het LCM-concept is cruciaal omdat het ervoor zorgt dat bedrijven hun voorraadwaarden op hun balansen niet overdrijven.

Om te voldoen aan het LCM-concept, moeten bedrijven de kosten van hun voorraad berekenen met behulp van een gekozen waarderingsmethode en deze kosten vervolgens vergelijken met de marktwaarde van de voorraad.

Als de marktwaarde lager is dan de kostprijs, moet het bedrijf de voorraadwaarde op de balans dienovereenkomstig aanpassen. Hoewel het LCM-concept van bedrijven kan verlangen dat ze lagere voorraadwaarden rapporteren dan anders het geval zou zijn, helpt het ervoor te zorgen dat voorraadwaarden nauwkeurig en conservatief zijn.

Voorraadherwaarderingsonderwerpen - Hoe moet herwaardering van voorraad worden gespreid in financiële overzichten?

Voorraad is een essentieel onderdeel van elk bedrijf dat zich met producten bezighoudt. Het is cruciaal om het efficiënt te beheren voor zakelijk succes en groei. Herwaardering van voorraden kan van invloed zijn op de balans en resultatenrekening van een bedrijf van elke omvang, inclusief kleine bedrijven.

Als u moet herwaarderen vanwege beschadigde of ontbrekende goederen, zou deze wijziging alleen van invloed moeten zijn op uw balans, ervan uitgaande dat u een voorraadreserve heeft. Als de herwaardering het gevolg is van een daling van de marktwaarde van uw goederen, dan zal er een verlies moeten worden geboekt op uw resultatenrekening en als afwaardering op de balans.

Daarom is het essentieel om eventuele wijzigingen in voorraadniveaus en hun mogelijke impact op de financiële overzichten zorgvuldig te overwegen.

Onderwerpen over herwaardering van voorraad - Hoe u voorraad op uw balans kunt herwaarderen

Als de marktwaarde van uw voorraad plotseling daalt, moet u de waarde van uw voorraad op uw balans aanpassen. Als u de goederen tegen hun kosten blijft vervoeren, wordt uw inventaris te hoog. Het dragen van te hoge voorraden op uw balans kan leiden tot een onnauwkeurig beeld van de fiscale gezondheid van uw bedrijf.

Er zijn een aantal manieren om de waarde van uw voorraad aan te passen. Een manier is om de inventaris af te schrijven naar de huidige marktwaarde. Hierdoor ontstaat een verlies dat op uw inkomensverklaring wordt geboekt. Een andere manier is om de vervangingskostenmethode te gebruiken. Deze methode waardeert voorraad tegen de prijs van het vervangen van de goederen.

Er kunnen verschillende methoden worden gebruikt om de voorraad te herwaarderen, en de geschikte methode voor uw bedrijf hangt af van verschillende factoren. Als u bijvoorbeeld producten produceert met een relatief korte houdbaarheid, moet u uw voorraad mogelijk vaker aanpassen dan een bedrijf dat producten met een langere levensduur produceert. Bovendien spelen uw waarderingsgrondslagen ook een rol bij het bepalen van de methode die u kiest.

Welke methode u ook kiest, het consequent verstrekken van nauwkeurige financiële informatie is essentieel. Dit is vooral belangrijk als u jaarrekeningen maakt voor externe doeleinden, zoals investeerders of kredietverstrekkers.

Stel dat er plotselinge veranderingen zijn in de waarde van uw voorraad. In dat geval moeten ze worden weerspiegeld in uw jaarrekening om lezers een goed beeld te geven van de financiën van uw bedrijf.

Bepaal de opbrengstwaarde (NRV) met behulp van de formule:

NRV = Marktwaarde van het actief – Kosten in verband met de verkoop of vervreemding van het actief

Maak vervolgens een afzonderlijk regelitem met de naam "verlies op voorraad" in uw resultatenrekening. Dit zal de afname van de voorraad beschrijven, wat het netto-inkomen zal verlagen. Nadat u dat heeft gedaan, verlaagt u de voorraad met het relatieve bedrag.

Onderwerpen over herwaardering van voorraad - Hoe u voorraad kunt overschatten

Er zijn verschillende manieren waarop voorraad kan worden overschat. Als de marktwaarde van de goederen in de voorraad plotseling onder de kostprijs daalt, wordt de voorraad te hoog geschat als u de goederen tegen hun kostprijs blijft vervoeren. Als voorraaditems worden gestolen of beschadigd, moet het account worden verlaagd om de goederen weer te geven die niet kunnen worden verkocht.

Ten slotte kunt u tijdens uw periodieke inventarisatie mogelijk minder artikelen vinden dan in uw boeken staan, waarvoor u uw inventarissaldi zou moeten opschrijven. Het is van cruciaal belang om uw voorraadniveaus nauwlettend in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat ze nauwkeurig zijn. Anders zullen uw financiële overzichten de prestaties van uw bedrijf niet nauwkeurig weergeven.

Voorraadherwaarderingsonderwerpen - Effect van financiële overwaardering

Beleggers en analisten gebruiken de financiële overzichten van een bedrijf om de prestaties te beoordelen en te beslissen of ze aandelen willen kopen, houden of verkopen. Als gevolg hiervan moeten de cijfers die op de financiële overzichten worden vermeld, nauwkeurig zijn. Helaas komen er fouten voor en een type fout dat een aanzienlijke impact kan hebben, is een overdrijving.

Overdrijving treedt op wanneer een getal kunstmatig wordt opgeblazen. De kosten van verkochte goederen worden bijvoorbeeld berekend door de voorraadwaarde aan het begin van het jaar toe te voegen aan de voorraadaankopen die gedurende het jaar zijn gedaan minus het voorraadsaldo aan het einde van het jaar.

Als een voorraad aan het einde van het jaar te hoog is, zullen de kosten van verkochte goederen lager zijn, waardoor het netto-inkomen wordt opgeblazen.

In het volgende jaar, aangezien de beginvoorraad is opgeblazen en ervan uitgaande dat het voorraadsaldo aan het einde van het jaar nauwkeurig wordt gemeten, zullen de kosten van verkochte goederen te hoog worden geschat, waardoor het netto-inkomen daalt.

Hoewel het netto-effect over de twee jaar nul is, zal het effect van overwaardering de vergelijkende waarde van de cijfers tussen boekjaren minimaliseren.

Dit kan problemen opleveren voor beleggers en analisten die de prestaties van een bedrijf van jaar tot jaar vergelijken. Als ze niet op de hoogte zijn van een te hoge opgave in een jaar

Onderwerpen over voorraadherwaardering - Slechte voorraadwaardering

Een plotselinge waardedaling van uw product kan een aanzienlijke impact hebben op uw bedrijf. Als de waarde van uw voorraad daalt, moet u de boekwaarde van uw voorraad aanpassen. Hierdoor wordt een apart regelitem gemaakt met de naam "verlies op voorraad" voor de resultatenrekening.

Dit account geeft een gedetailleerd overzicht van de afname van de voorraad, waardoor het netto-inkomen zal dalen. U verlaagt dan de voorraad met het relatieve bedrag. Het verlies van voorraad kan een aanzienlijke impact hebben op uw bedrijf, dus het is van vitaal belang om op de hoogte te zijn van veranderingen in de markt en uw voorraad dienovereenkomstig aan te passen.

Voorraadherwaarderingsonderwerpen - Voorraadreserves

Voorraadreserves zijn saldi die bedrijven creëren om zich aan te passen voor voorraadverliezen die naar verwachting zullen optreden als gevolg van gestolen, kapotte of verouderde goederen. Deze reserve is een actief met een negatief saldo dat de voorraadwaarde verlaagt en de kosten van verkochte goederen verhoogt. Wanneer items kapot of verouderd worden ontdekt, worden de reserve en inventaris verminderd met het juiste bedrag.

Met behulp van voorraadreserves kunnen bedrijven eventuele voorraadschommelingen op de balans beperken terwijl de resultatenrekening onaangetast blijft. Dit helpt bij het bieden van nauwkeurige financiële rapportage en inzicht in trends in de loop van de tijd.

Bovendien kan het bedrijven helpen beslissingen te nemen over prijzen, productieniveaus en andere aspecten van hun activiteiten. Over het algemeen zijn voorraadreserves een nuttig hulpmiddel voor het beheren van verwachte verliezen uit voorraad en het verstrekken van nauwkeurige financiële informatie.

Voorraadherwaarderingsonderwerpen - 6 stappen voor het berekenen en goedkeuren van een voorraadafwaardering

Dit proces heeft tot doel ervoor te zorgen dat voorraadafwaarderingen snel en nauwkeurig worden berekend en goedgekeurd.

1. Onderwerpen voorraadherwaardering - Bepaal de noodzaak van een voorraadafwaardering

Een afwaardering van voorraden is een boekhoudkundige procedure die wordt gebruikt om de waarde van de voorraad van een bedrijf terug te brengen tot de huidige marktwaarde. Dit gebeurt door een verlies op de balans van de onderneming te boeken. Er zijn verschillende redenen waarom een ​​bedrijf een voorraadafschrijving moet doen.

 1. Ten eerste, als de marktwaarde van de inventaris is gedaald sinds deze is gekocht, is een afwaardering noodzakelijk om de actuele waarde van de activa op de balans nauwkeurig weer te geven.

 2. Ten tweede moet een waardevermindering de verminderde waarde weerspiegelen als de inventaris beschadigd of verouderd is.

 3. Stel ten slotte dat een bedrijf verplicht is om mark-to-market accounting te gebruiken.

In dat geval kan het nodig zijn om een ​​voorraadafschrijving uit te voeren om de actuele marktwaarde van de activa op de balans nauwkeurig weer te geven. In ieder geval is het essentieel voor bedrijven om zorgvuldig te overwegen of een afwaardering van voorraden nodig is om te voorkomen dat de waarde van hun activa te hoog wordt ingeschat.

2. Onderwerpen inventarisherwaardering - Bereken de waarde van de inventaris die moet worden afgeschreven

De voorraadwaarde wordt bepaald door de oorspronkelijke kostprijs, verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen. Om de waarde van de af te schrijven voorraad te berekenen, moet u de oorspronkelijke kostprijs van de voorraad kennen en het afschrijvingsbedrag dat in rekening is gebracht.

De oorspronkelijke kostprijs is de aankoopprijs van de voorraad plus eventuele vrachtkosten en invoerrechten. De afschrijving wordt berekend door elk jaar een percentage van de oorspronkelijke kostprijs te nemen. De afschrijving is het verschil tussen de oorspronkelijke kostprijs van de voorraad en de geaccumuleerde afschrijving.

3. Onderwerpen inventarisherwaardering - Bereid een schriftelijke rechtvaardiging voor de afwaardering voor

Zoals iedereen in de zakenwereld weet, is een afwaardering een vermindering van de waarde van een actief. In boekhoudkundige termen is een afschrijving een uitgave die de waarde van een actief op de balans vermindert. Een waardevermindering heeft tot doel de geboekte waarde van het actief dichter bij de huidige marktwaarde te brengen.

Verschillende redenen waarom een ​​bedrijf ervoor kan kiezen om activa af te schrijven. Een veelvoorkomende reden is dat het bedrijfsmiddel verouderd is of niet langer zijn oorspronkelijke doel dient.

Een productiebedrijf kan bijvoorbeeld de waarde van zijn oude fabrieksapparatuur afschrijven als deze niet langer kan worden gebruikt om nieuwe producten te produceren.

Een andere reden voor een afwaardering is dat de waarde van het actief is gedaald als gevolg van veranderingen in de marktomstandigheden. Een vastgoedontwikkelaar kan bijvoorbeeld de waarde van een woning afschrijven als de lokale huizenmarkt inzakt.

Een afwaardering kan grote financiële gevolgen hebben voor een onderneming. Bedrijven vermijden over het algemeen afschrijvingen omdat ze leiden tot lagere winsten en lager eigen vermogen. Er zijn echter situaties waarin een afwaardering nodig is om de werkelijke waarde van een actief op de balans correct weer te geven. Wanneer dit het geval is, dient het management dit te doen

4. Onderwerpen inventarisherwaardering - Verkrijg goedkeuring van het juiste managementniveau

Als een bedrijf een nieuw beleid of nieuwe procedure wil implementeren, is het essentieel om eerst goedkeuring te krijgen van het juiste managementniveau. Dit helpt ervoor te zorgen dat de verandering aansluit bij de algemene strategische doelen van het bedrijf en dat er draagvlak is bij degenen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de verandering.

Het helpt ook mogelijke conflicten in de toekomst te voorkomen als iemand het niet eens is met de beslissing. In sommige gevallen kan het verkrijgen van goedkeuring van het management ook een wettelijke vereiste zijn. Als een bedrijf bijvoorbeeld zijn personeelshandboek ingrijpend wil wijzigen, kan het zijn dat het de goedkeuring van zijn raad van bestuur nodig heeft.

Uiteindelijk helpt de tijd nemen om goedkeuring te krijgen van het juiste managementniveau ervoor te zorgen dat wijzigingen soepel en efficiënt worden doorgevoerd.

5. Onderwerpen inventarisherwaardering - Leg de afschrijving vast in de boekhouding

Een waardevermindering is een boekhoudkundige voorziening die de boekwaarde van een actief vermindert. De afschrijving kan te wijten zijn aan fysieke schade, veroudering of een daling van de marktwaarde. Wanneer er een afschrijving plaatsvindt, boekt het bedrijf een verlies op het actief en vermindert het de waarde van het actief op de balans.

Een afschrijving is niet hetzelfde als een afschrijving, waarbij het actief volledig van de balans wordt verwijderd. In plaats daarvan verlaagt een afschrijving de boekwaarde van een actief dat het bedrijf nog steeds gebruikt.

Als de voorraad van een bedrijf bijvoorbeeld in waarde daalt, kan het ervoor kiezen om de voorraad af te schrijven naar de huidige marktwaarde. Dit resulteert in een verlies op de resultatenrekening, maar verwijdert de voorraad niet van de balans.

6. Onderwerpen over herwaardering van voorraden - Bewaak voorraadniveaus en pas waar nodig afschrijvingen aan

Door te begrijpen hoeveel voorraad u bij de hand heeft, kunt u beter geïnformeerde beslissingen nemen over productieniveaus en toekomstige aankopen. Bovendien kan regelmatige monitoring u helpen potentiële problemen met uw voorraadbeheersysteem te identificeren.

Als u merkt dat de voorraadniveaus constant laag zijn, moet u mogelijk uw afschrijvingen dienovereenkomstig aanpassen. Als u op de hoogte blijft van uw voorraad, kunt u er uiteindelijk voor zorgen dat uw bedrijf soepel en efficiënt loopt.

Onderwerpen over voorraadherwaardering - Voorraadbeleid om voorraadherwaardering te voorkomen

Een voorraadbeleid is cruciaal voor elk bedrijf dat voorraad moet beheren. Met een duidelijk en beknopt beleid kunnen bedrijven de kostbare fouten van over- of onderbestelling van voorraden vermijden.

Er zijn een paar verschillende manieren om voorraad te beheren, maar een van de meest effectieve methoden is het regelmatig herwaarderen van voorraad. Dit proces helpt ervoor te zorgen dat bedrijven te allen tijde de juiste hoeveelheid voorraad bij de hand hebben, en het kan ook helpen om voorraadopbouw te voorkomen.

Door de voorraad te evalueren, kunnen bedrijven ook profiteren van kwantumkortingen, wat op de lange termijn geld bespaart. Door deze eenvoudige richtlijnen te volgen, kunnen bedrijven de kostbare fouten van slecht voorraadbeheer vermijden.

Onderwerpen over herwaardering van voorraad - Beheer van herbewerking van voorraad en risicovolle inventaris

Het beheren van voorraadherbewerkingen en risicovolle voorraden zijn twee cruciale componenten van elke strategie voor supply chain management. Nabewerking is elke voorraad die moet worden herwerkt om te voldoen aan kwaliteitsnormen of klantspecificaties.

Risico-inventaris is elke voorraad die het risico loopt verouderd of onbruikbaar te worden als gevolg van veranderingen in de vraag van klanten of technologie. Een effectieve voorraadbeheerstrategie moet met beide factoren rekening houden om succesvol te zijn.

Er zijn enkele manieren om herbewerking en risicovolle voorraden te beheren. Een veelgebruikte benadering is het implementeren van just-in-time (JIT)-productie, waarbij de beschikbare hoeveelheid voorraad wordt geminimaliseerd door alleen te produceren wat nodig is wanneer dat nodig is. Dit vermindert de hoeveelheid herwerk die nodig is, evenals het risico op verouderde voorraad.

Een andere benadering is het gebruik van flexibele productiesystemen, die snelle wijzigingen in de productie mogelijk maken op basis van veranderingen in de vraag. Dit kan de noodzaak van uitgebreide nabewerking en de opbouw van risicovolle inventaris helpen voorkomen.

Welke aanpak er ook wordt gebruikt, het is van cruciaal belang om een ​​plan te hebben voor het beheer van herwerk en risicovolle voorraden. Zonder een dergelijk plan is het gemakkelijk om de zichtbaarheid te verliezen en snel verliezen en waardeverminderingen op te lopen.

Onderwerpen over herwaardering van voorraad - Geef prioriteit aan uw voorraad

Zoals elke bedrijfseigenaar weet, is voorraad cruciaal om de operatie soepel te laten verlopen. Het levert niet alleen de grondstoffen die nodig zijn voor de productie, maar het helpt ook bij het reguleren van de cashflow en het bijhouden van voorraadniveaus. Voorraadbeheer kan echter ontmoedigend zijn, vooral als het niet goed georganiseerd is.

Een manier om het proces te stroomlijnen, is door uw voorraad te prioriteren. Voorraad die sneller beweegt, kan bijvoorbeeld op een manier worden geplaatst die gemakkelijk te verplaatsen is, en omgekeerd kan voorraad die langzamer beweegt, verder weg van het laadperron worden opgeslagen.

Bovendien kan het vaker bestellen van sneller bewegende voorraad helpen om de voorraadniveaus consistent te houden. Door de kenmerken van uw inventaris te begrijpen en deze vervolgens op prioriteit te sorteren en op te slaan, kunt u ervoor zorgen dat uw operatie soepel en efficiënt verloopt.

Onderwerpen over voorraadherwaardering - Begrijp de 80/20-voorraadregel

De 80/20-regel is een eenvoudig concept dat een grote impact kan hebben op uw bedrijf. Er staat dat 80% van uw winst afkomstig is van 20% van uw voorraad.

Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat u altijd genoeg van uw meest winstgevende artikelen op voorraad heeft en dat ze gemakkelijk te vinden en toegankelijk zijn. De sleutel is om schade aan deze items te voorkomen en ze in goede staat te houden. Door de 80/20-regel te volgen, kunt u uw winst maximaliseren en uw bedrijf soepel laten draaien.

Onderwerpen over herwaardering van voorraad - Wees consistent in hoe u voorraad ontvangt

Zoals iedereen die ooit een magazijn heeft beheerd weet, is voorraadbeheer een vitaal maar complex proces. Om de juiste voorraadniveaus te behouden, is het essentieel om een ​​consistent en betrouwbaar systeem te hebben voor het ontvangen van voorraden. Een manier om voor consistentie te zorgen, is door informatie over elke levering in te voeren in een Warehouse Management System (WMS).

Dit helpt bij het bijhouden van het aantal pallets, dozen en opslageenheden (SKU's) dat binnenkomt. Bovendien is het van cruciaal belang om de voorraad fysiek in het magazijn te plaatsen, elke keer op dezelfde manier.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kunt u de discrepanties verminderen tussen wat uw systeem zegt te hebben en wat u bij de hand hebt. Bovendien kan het integreren van uw SKU's met uw magazijnbeheersoftware een essentiële stap zijn om uw ontvangstprocessen succesvol te maken.

Onderwerpen over herwaardering van voorraad - Bestel zelf nieuwe voorraden

Een bedrijf runnen is veel werk en er zijn een miljoen dingen om bij te houden. Een belangrijk ding dat u op de hoogte moet houden, is uw inventaris. U kunt verkopen mislopen als u niet genoeg producten heeft.

Maar als u te veel product heeft, neemt het waardevolle ruimte in uw magazijn in beslag. De oplossing is om de goede plek te vinden door zelf je nabestellingen te beheren.

Op die manier kunt u de vraag van klanten beter volgen en toekomstige verkopen voorspellen. Bovendien kan software om uw voorraad te beheren helpen door automatische bestelpunten in te stellen en een bijgewerkte verkoopgeschiedenis te verstrekken.

Hoewel het meer werk kan betekenen, kan het zelf toezicht houden op de bestelling tijd besparen, ervoor zorgen dat u de goederen bij de hand hebt om aan de vraag van de klant te voldoen en u helpen uw magazijnruimte beter te beheren door het juiste product in uw schappen te hebben.

Onderwerpen over inventarisherwaardering - 4 manieren om van verouderde voorraad af te komen

Voor bedrijven is voorraad essentieel. Het vertegenwoordigt de goederen en materialen van een bedrijf om zijn producten of diensten te produceren. Voorraad kan echter ook een aanzienlijke financiële investering zijn, die snel achterhaald raakt als deze niet adequaat wordt beheerd.

Een van de grootste uitdagingen voor bedrijven is weten wanneer ze verouderde voorraden moeten verwijderen. Als een bedrijf te lang vasthoudt aan verouderde voorraad, loopt het het risico geld te verliezen op de investering.

Aan de andere kant, als een bedrijf te snel van de voorraad af raakt, kan het potentiële winst mislopen. De sleutel is om een ​​balans te vinden tussen deze twee uitersten. Door zorgvuldig trends te volgen en de vraag van klanten te volgen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun voorraadniveaus aansluiten bij hun verkoopbehoeften. Als u dit wel doet, kunt u de kostbare fout vermijden om verouderde voorraad te lang vast te houden.

1. Onderwerpen over inventarisherwaardering - Bundel inventaris met andere producten

Fukubukuro, of gelukszakjes, is een populaire manier voor Japanse retailers om oude voorraden weg te werken. Afhankelijk van de detailhandelaar zijn de tassen gevuld met verschillende items en worden ze meestal met korting verkocht. Wat begon als een manier om verouderde inventaris op te ruimen, is in het hele land een jaarlijkse traditie geworden.

Voor retailers die snel een groot aantal items willen verplaatsen, is het bundelen van oude voorraad met meer alledaagse items een geweldige optie. U kunt klanten aantrekken en uw magazijn snel leegmaken door de bundel met korting te prijzen in vergelijking met de afzonderlijke artikelen.

Deze strategie is vooral effectief voor moeilijk te verkopen items die te lang ruimte hebben ingenomen. Dus als je wat dode voorraad wilt verwijderen, in Fukubukuro-stijl, probeer het dan.

2. Onderwerpen over inventarisherwaardering - Host-weggeefacties

Het weggeven van gratis producten is een geweldige manier om klanten aan te moedigen meer geld uit te geven. De perceptie van een goede prijs-kwaliteitverhouding door middel van geschenken is een grote stimulans voor klanten om te kopen.

Door geschenken bij aankoop aan te bieden, kunnen bedrijven hun omzet verhogen en hun bedrijfsresultaten verbeteren. Bovendien is de kans groter dat klanten die geschenken ontvangen, terugkerende klanten worden. Daarom kunnen bedrijven die gratis producten weggeven veel voordelen behalen.

3. Onderwerpen over inventarisherwaardering - Doneer inventaris

Hoewel je misschien denkt dat je oude kleding, speelgoed en meubels waardeloos zijn, zouden veel organisaties ze graag als donatie ontvangen. Doneren kan niet alleen helpen om uw huis op te ruimen, maar het kan ook de broodnodige hulp bieden aan mensen in nood.

Kledingdonaties kunnen bijvoorbeeld worden gegeven aan lokale opvangcentra of bedrijven die gratis of goedkope kleding verstrekken aan mensen met een laag inkomen.

Speelgoeddonaties kunnen worden gegeven aan kinderziekenhuizen of naschoolse programma's. En meubeldonaties kunnen worden gegeven aan gezinnen die naar een nieuw huis verhuizen of huiselijk geweld ontvluchten.

Dus voordat u uw ongewenste items weggooit, kunt u overwegen ze in plaats daarvan te doneren. Uw donatie kan een wereld van verschil maken voor iemand in nood.

Het doneren van ongewenste items genereert goodwill bij gemeenschapsgroepen en u kunt belastingvoordelen ontvangen door de transactie te documenteren met kwitanties van het goede doel.

4. Onderwerpen over voorraadherwaardering - Controleer het retourbeleid van leveranciers

Elke ondernemer weet dat het in voorraad hebben van de juiste producten een van de sleutels tot succes is. Maar zelfs de best uitgewerkte plannen kunnen mislukken, en het is niet ongebruikelijk om met onverkochte voorraad te zitten. In dit geval is het essentieel om uw rechten en opties te kennen.

Veel leveranciers hebben een retourbeleid waarmee u onverkochte goederen kunt terugsturen, hoewel u mogelijk een verlies moet accepteren. Het is ook essentieel om de voorwaarden van uw contract te controleren, aangezien sommige leveranciers u kunnen bestraffen voor het retourneren van goederen.

In veel gevallen is het echter beter verlies te nemen dan opgescheept te zitten met producten die je niet kunt verkopen. Door op de hoogte te blijven en uw opties te kennen, kunt u de impact van onverkochte voorraad op uw bedrijf minimaliseren.


Onderwerpen inventarisherwaardering - AANBEVOLEN LEZING

 1. Voorraadrapportage voor managementaccountants - #6

 2. VOORRAADBEHEER VOOR MANAGEMENTACCOUNTANTS- #4

 3. Beheer Boekhouding en inventaris - # 2 Veelgestelde vragen

 4. Voorraaddefinities voor managementaccountants - #1

 5. Voorraadwaardering onder IFRS en GAAP - Strategische financiering

Voorraadboekhouding & Supply Chain Veelgestelde vragen & Best Practices

Elk bedrijf dat met voorraad te maken heeft, heeft een gedegen kennis van voorraadboekhouding en best practices voor de toeleveringsketen nodig. Dit is essentieel om voorraadniveaus bij te houden, nauwkeurige financiële gegevens bij te houden en de goederenstroom te optimaliseren.

Hoewel er veel bronnen over deze onderwerpen beschikbaar zijn, kan het een uitdaging zijn om te weten waar te beginnen. De volgende veelgestelde vragen en best practices bieden een uitstekend overzicht van wat bedrijven moeten weten over voorraadboekhouding en supply chain management.

Enkele veelvoorkomende uitdagingen op het gebied van voorraadbeheer zijn de veranderende vraag, de complexiteit van de toeleveringsketen en de toenemende concurrentie. Om ze te overwinnen en te slagen, moet u op de hoogte blijven van de nieuwste trends in de branche. Hier zijn er een paar om u op weg te helpen.

Het implementeren van best practices voor voorraadbeheer is een van de beste manieren om de transparantie van voorraden en activa te behouden, de boekhouding op één lijn te houden en rapporten voor belanghebbenden te maken. Natuurlijk is het halve werk om te weten welke best practices voor voorraadbeheer moeten worden geïmplementeerd; daarom hebben we 50 tips verzameld van branche-experts voor detailhandel, opslag en productie.

Best practices voor voorraadbeheer kunnen bedrijven van elke omvang helpen hun activiteiten te stroomlijnen, hun activa bij te houden en hun winst te verbeteren. Van het correct balanceren van de voorraad in magazijnen tot het zorgen dat de productie kan blijven stromen, voorraadbeheer is essentieel om bedrijven draaiende te houden. Door enkele eenvoudige tips te volgen, kunnen bedrijven best practices voor voorraadbeheer implementeren om efficiënter en effectiever te werken.

Voorraadboekhouding - Best Practices

Plan voor het onverwachte Noodplannen stellen u in staat om te veranderen wanneer er nieuwe problemen opduiken. Sommige om op je radar te houden zijn:

INVENTARIS BOEKHOUDING- GEBRUIK SPAREND DE LAST-IN, FIRST-OUT (LIFO)-METHODEN

Over het algemeen is het het beste om de last-in, first-out (LIFO)-methode te vermijden bij het beheren van de voorraad. LIFO wordt voornamelijk gebruikt als een manier om belastingen te verlagen door items te verkopen die recentelijk zijn aangeschaft (en dus waarschijnlijk onderhevig zijn aan prijsstijgingen) vóór oudere items.

Deze praktijk wordt echter ontmoedigd door algemeen aanvaarde boekhoudnormen (GAAP) en kan uiteindelijk leiden tot lagere winsten. Er zijn andere, effectievere manieren om voorraad te beheren en belastingen te verlagen, dus vertrouwen op LIFO-methoden is niet nodig.

INVENTARIS BOEKHOUDING - CONTROLEER UW INVENTARIS

Voorraad is een cruciaal onderdeel van het runnen van een succesvolle operatie. U moet niet alleen de juiste producten bij de hand hebben om aan de vraag van de klant te voldoen, maar u moet ook uw voorraadniveaus beheersen om overmatige verspilling en opslagkosten te voorkomen. Een van de beste manieren om uw voorraadniveaus in de gaten te houden, is door regelmatig een voorraadcontrole uit te voeren.

Bij een inventarisatie-audit worden alle producten in uw faciliteit fysiek geteld en vergeleken met de gegevens in uw systeem. Dit helpt om eventuele verschillen te identificeren en ervoor te zorgen dat uw systeem nauwkeurig is.

Een grondige voorraadcontrole zal ook andere prestatiestatistieken onderzoeken, zoals uw omzetratio en historische trends. Uiteindelijk levert een voorraadaudit waardevolle inzichten op die u kunnen helpen uw voorraadbeheerpraktijken te optimaliseren.

INVENTARIS BOEKHOUDING - BEHEER LEVERANCIER- EN LEVERANCIERSRELATIES

Uw leveranciersrelaties zijn essentieel voor uw bedrijf. Hier zijn een paar tips voor het beheren van die relaties:

Communicatie is de sleutel. Houd uw leveranciers op de hoogte terwijl u beslissingen neemt of trends in uw voorraad opmerkt. Als u een promotie verwacht die zou kunnen leiden tot een hogere voorraadomzet, informeer de verkoper dan ruim van tevoren. Vertel ze niet over een kerstuitverkoop in december. Laat het ze in plaats daarvan in juli weten. Deel ook de belangrijkste prestatie-indicatoren die u bijhoudt, zodat ze u kunnen helpen uw doelen te bereiken.

Het is essentieel om eerlijk en redelijk te zijn tegenover uw leveranciers. Als je wilt dat ze je speciale aandacht geven, wees dan bereid hetzelfde voor hen te doen. Denk hierbij aan verlengde betalingsvoorwaarden of vroege toegang tot nieuwe producten. Maak natuurlijk geen misbruik van deze relatie door te veel te vragen of te profiteren van uw leveranciers.

U moet ook bereid zijn te investeren in uw leveranciersrelaties. Dit kan zaken zijn als het bijwonen van beurzen of andere evenementen die zij sponsoren. Het kan ook betekenen dat ze hun werknemers trainen in uw producten of diensten. Investeren in leveranciersrelaties laat hen zien dat u toegewijd bent aan een langdurige samenwerking.

VOORRAADBOEKHOUDING - CONSUMENTENVRAAG STIJGT DRASTISCH, VEROORZAAKT EEN VOORRAADSCHAARTE

Zoals elke ondernemer weet, is planning voor de toekomst essentieel voor succes. Dit geldt met name als het gaat om voorraadbeheer. Als de vraag van de consument plotseling toeneemt, kan dit leiden tot een voorraadtekort.

Om dit probleem te voorkomen, moeten bedrijven proactief zijn. Ze moeten naar hun doorlooptijd kijken en bedenken hoe snel ze de productie kunnen opvoeren in tijden van grote vraag.

Ze zouden ook moeten investeren in prognosesoftware om de toekomstige vraag beter te begrijpen. Deze software kan bedrijven helpen hun toeleveringsketen en opslagmogelijkheden te verbeteren, waardoor het gemakkelijker wordt om aan de vraag van de consument te voldoen. Door voorbereid te zijn op plotselinge veranderingen in de vraag van de consument, kunnen bedrijven de problemen vermijden die gepaard gaan met voorraadtekorten.

INVENTARIS BOEKHOUDING - U HEBT VRAAG VAN DE KLANT NAAR EEN PRODUCT DAT U NIET KUNT KOPEN WEGENS CASHFLOWPROBLEMEN

Als eigenaar van een klein bedrijf weet u dat zorgen over de cashflow altijd op de loer liggen en elk moment kunnen toeslaan. Maar als u proactief bent met uw financiën, kunt u plannen en voorbereid zijn op eventuele cashflowproblemen die op uw pad komen.

Een van de beste manieren om uw cashflow te verbeteren, is door een kredietlijn op te zetten bij uw bank. Op die manier kunt u, als u plotseling contant geld tekort komt, het geld lenen dat u nodig heeft en het in de loop van de tijd terugbetalen.

Een andere handige tip is om de efficiëntie van uw debiteurenproces te verbeteren. Zorg ervoor dat u klanten snel factureert en achterstallige facturen opvolgt om het geld dat u verschuldigd bent zo snel mogelijk te ontvangen.

Kijk ten slotte goed naar uw crediteurenproces en kijk of er gebieden zijn waar u de betalingstermijnen kunt aanpassen naar netto 60 of zelfs netto 90. Door wat langer vast te houden aan uw contanten, kunt u eventuele onmiddellijke cashflowproblemen helpen verlichten .

Door deze tips te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf over de sterke cashflow beschikt die het nodig heeft om te gedijen.

INVENTARIS BOEKHOUDING - UW FACILITEIT HEEFT ONVERWACHT RUIMTE

Als uw magazijn onverwachts geen ruimte meer heeft, kunt u een paar stappen ondernemen om het probleem op te lossen. Ten eerste kunt u uw magazijnruimte vergroten met meer verticale opslag of mezzanines. Hierdoor heb je meer ruimte om producten op te slaan. Ten tweede kunt u de gangpadbreedte verkleinen.

Hierdoor wordt het verplaatsen van producten eenvoudiger en wordt uw ruimte beter benut. Ten slotte kunt u een barcodescannersysteem implementeren om producten beter te sorteren, volgen en op te slaan. Met dit systeem kunt u uw voorraad beter volgen en ervoor zorgen dat alle producten correct worden opgeslagen. Door deze stappen te nemen, zorgt u ervoor dat uw magazijn overzichtelijk en efficiënt is.

INVENTARIS BOEKHOUDING- U KOOPT TE VEEL INVENTARIS DIE NIET SNEL GENOEG VERKOCHT

Te veel voorraad is een probleem dat veel bedrijven teistert. Wanneer producten niet snel genoeg verkopen, legt het waardevol kapitaal vast dat elders kan worden gebruikt. De beste manier om dit probleem aan te pakken, is door het samen te vermijden. De software kan u helpen bij het voorspellen van de vraag, zodat u geen overstock krijgt.

Als je te veel voorraad hebt, overweeg dan om producten te bundelen en maak plannen voor mogelijke promoties en verkopen. Overweeg ook om de items opnieuw op de markt te brengen voor nieuwe doelgroepen of indien mogelijk met een andere aanpak. Door naar deze en andere problemen te kijken voordat ze een probleem worden, kun je plannen maken om ze te overwinnen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

INVENTARIS BOEKHOUDING - VERTROUW OP DE ERVARING VAN HOGER PERSONEEL

In de snelle zakenwereld van vandaag is efficiëntie van cruciaal belang. Bij het vinden van manieren om processen in het magazijn te verbeteren of te stroomlijnen, loont het om te vertrouwen op de ervaring van hoger personeel.

Hoewel het misschien tijdverspilling lijkt, kan het nieuwe inzichten en ideeën opleveren als een paar leden van uw leiderschapsteam samen met senior-medewerkers het woord voeren. Door op deze manier samen te werken, kan de communicatie tussen de verschillende groepen worden verbeterd.

Door samen te werken aan het verminderen van knelpunten, dubbele processen, problemen met middelen en tijdbesparende strategieën, kunt u op de lange termijn besparen op uw magazijn. Door gebruik te maken van de collectieve ervaring van uw team, kunt u manieren vinden om slimmer te werken, niet ingewikkelder - en dat is goed voor uw bedrijf.

INVENTARIS BOEKHOUDING- LEG DE BASIS MET DE JUISTE ACTIVACATEGORISATIE

Een van de belangrijkste maar vaak over het hoofd geziene aspecten van voorraadbeheer is de juiste categorisering van activa. Vaak slagen bedrijven er niet in hun bedrijfsmiddelen correct te categoriseren, wat leidt tot inefficiënte processen en suboptimale besluitvorming.

Het definiëren van roerende versus vaste activa is een brede indeling. Toch zou het helpen om activa te categoriseren op basis van een systeem dat zinvol is voor uw bedrijf, of dat nu betekent dat activa moeten worden gecategoriseerd op basis van gebruik, afdeling, waarde of een andere statistiek.

Het opslaan van al deze informatie in een centrale activadatabase is de sleutel tot nauwkeurige controle over uw inventaris, het snel vinden van de benodigde informatie en het analyseren van de verzamelde gegevens om uw inventarisprocessen verder te optimaliseren.

Laat uw bedrijf niet een van de velen zijn die het slachtoffer worden van een slechte activacategorisering - neem de tijd om het goed te doen en leg de basis voor een effectief voorraadbeheersysteem.

INVENTARIS BOEKHOUDING- LABEL INVENTARIS EN LOCATIES

In elk magazijn of logistiek bedrijf van derden zijn tijd en arbeid cruciale goederen. Adequate bewegwijzering en etikettering zijn essentieel om de bedrijfskosten, inclusief arbeidskosten, te verlagen.

Door labels te implementeren volgens industriestandaarden, kunt u uw bedrijf aanzienlijk beïnvloeden in termen van tijd, arbeid, orderverwerkingspercentages en fouten. Dit kan ook het moreel onder uw magazijnpersoneel verbeteren door frustratie en verloren producten te verminderen.

Met de huidige technologie zijn er labels beschikbaar om aan verschillende behoeften in het magazijn te voldoen, van zeer duurzaam tot temperatuurgevoelig voor koelhuizen. Een relatief kleine investering in etikettering kan een grote bijdrage leveren aan de garantie dat magazijnmedewerkers geen tijd verspillen, het juiste product hanteren en bestellingen nauwkeurig uitvoeren.

INVENTARIS BOEKHOUDING - VASTSTELLEN VAN EEN NAUWKEURIGE INVENTARIS BENAMING EN ETIKETTERING

Het is essentieel om nauwkeurige en consistente voorraadetiketteringspraktijken te hebben binnen uw magazijn en voor zendingen naar klanten. Dit helpt ervoor te zorgen dat items gemakkelijk kunnen worden gevonden en dat iedereen de inhoud en betekenis van elk label begrijpt.

Goed georganiseerde inventarissecties zullen gemakkelijker te vinden zijn op macroschaal. Duidelijk gelabelde inventarisitems zullen veel gemakkelijker te vinden zijn op microschaal binnen een sectie.

Goede voorraadetikettering moet verder gaan dan alleen het benoemen van een item - het moet ook alle relevante details bevatten, zoals vervaldata, gevaarlijke materialen, verpakkingsvereisten, enz. Nauwkeurige en actuele etiketteringspraktijken helpen de efficiëntie te verbeteren en problemen te voorkomen. de lijn.

Label alles in uw magazijn, van inventaris tot apparatuur tot opslagcontainers. Door alles duidelijk te labelen, maak je het medewerkers gemakkelijker om te vinden wat ze nodig hebben en om dingen weer op de juiste plek te zetten. Dit bespaart tijd en voorkomt verloren of beschadigde goederen.

Bovendien zal een duidelijke etikettering nieuwe medewerkers helpen de magazijnindeling sneller te leren kennen. Label alles met duidelijke, beknopte instructies om ervoor te zorgen dat uw magazijn soepel en efficiënt verloopt.

VOORRAADBOEKHOUDING - GEBRUIK EEN EFFICIËNT VOORRAADBEHEERSYSTEEM

Harder werken betekent niet dat je productiever bent. Als je constant vastloopt met taken die geautomatiseerd of gestroomlijnd zouden kunnen worden, draai je waarschijnlijk je wielen rond en krijg je niets gedaan.

Een van die taken is voorraadbeheer. Als u nog steeds een verouderd systeem van Excel-spreadsheets of papieren dossiers gebruikt, is het tijd om te upgraden naar een efficiëntere oplossing.

Goede voorraadbeheersoftware zou u moeten helpen tijd te besparen door te integreren met ERP's en streepjescodes en lezers te gebruiken om producten te volgen.

U kunt ook meer voorraadverantwoordelijkheden aan uw werknemers delegeren, zodat ze meer kunnen doen in minder tijd. Met een degelijk voorraadbeheersysteem kunt u zich concentreren op de taken die ertoe doen en uw bedrijf naar een hoger niveau tillen.

INVENTARIS BOEKHOUDING - UPDATE INKOOPORDERS ONMIDDELLIJK

Het bijhouden van nauwkeurige voorraadniveaus en aankoopgegevens is een van de belangrijkste aspecten om een ​​bedrijf soepel te laten draaien.

Deze informatie is essentieel om goede beslissingen te nemen over toekomstige bestellingen en ervoor te zorgen dat klanten altijd de benodigde producten ontvangen. Helaas kan het behoorlijk lastig zijn om deze informatie nauwkeurig bij te houden, vooral wanneer er wijzigingen worden aangebracht in inkooporders nadat deze zijn aangemaakt.

Om verstoringen van voorraadniveaus en klanttevredenheid te voorkomen, is het van vitaal belang om inkooporders snel bij te werken. Dit kan worden bereikt door een set regels te maken voor het afhandelen van wijzigingen en ervoor te zorgen dat alle inkooporders dagelijks of wekelijks worden beoordeeld. Door deze voorzorgsmaatregelen te nemen, kunnen bedrijven kostbare fouten voorkomen en hun activiteiten soepel laten verlopen.

INVENTARIS BOEKHOUDING - ONDERZOEK UW VEILIGHEIDSVOORRAAD OPNIEUW

Zoals elke bedrijfsleider weet, is voorraad cruciaal voor elk bedrijf. Het levert niet alleen de grondstoffen die nodig zijn voor de productie, maar helpt ook om ervoor te zorgen dat afgewerkte producten beschikbaar zijn wanneer klanten ze nodig hebben.

Voorraad kan echter ook een aanzienlijke kostenpost zijn, en het balanceren van te veel en te weinig is van vitaal belang. Een manier om voorraadniveaus te optimaliseren, is door de veiligheidsvoorraad opnieuw te onderzoeken.

Veiligheidsvoorraad is ontworpen om te beschermen tegen variaties in vraag en aanbod, maar als het nooit wordt gebruikt, vertegenwoordigt het verspild kapitaal. Gemiddeld moet de veiligheidsvoorraad de helft van de tijd onder het minimumniveau liggen, terwijl de andere helft kan worden aangevuld.

Zo niet, dan moeten bedrijven opnieuw beoordelen welke producten ze op elke locatie bewaren om hun voorraaddollars efficiënt te gebruiken.

VOORRAADBOEKHOUDING - VERBETER DE VOORSPELLINGEN

Zoals elke detailhandelaar weet, zijn prognoses essentieel voor succesvol voorraadbeheer. Door marktonderzoek, vraagpatronen en minimale voorraadniveaus te observeren, kunnen retailers beter voorspellen welke artikelen ze nodig hebben en in welke hoeveelheden.

Hierdoor kunnen ze aan de verwachtingen van de klant voldoen zonder overtollige voorraad te hebben. Bovendien kunnen detailhandelaren, door gebruik te maken van historische technieken, de toekomstige vraag nauwkeuriger voorspellen. Als gevolg hiervan kan het verbeteren van prognoses een grote bijdrage leveren aan het verlagen van de kosten en het verzekeren van het succes van inspanningen op het gebied van voorraadbeheer.

INVENTARIS BOEKHOUDING- GEBRUIK OP TRANSACTIE GEBASEERDE BEWEGINGEN VOORRAADSTROOM

In een druk magazijn kan de voorraad gemakkelijk verloren gaan in de shuffle. Maar het volgen van elke beweging van elk product kan ervoor zorgen dat alles op schema blijft. Op transacties gebaseerde voorraadstroom stelt bedrijven in staat om hun voorraad in elke fase in de gaten te houden, van aankomst tot plaatsing van slots tot picken en verpakken.

Dit helpt fouten te voorkomen en ervoor te zorgen dat bestellingen correct worden uitgevoerd. Bovendien kan dit systeem bedrijven helpen bij het bijhouden hoe lang producten in het magazijn zijn geweest, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over het aanvullen van de voorraad en het uitvoeren van bestellingen.

In de huidige competitieve markt is efficiënt voorraadbeheer essentieel voor succes. En op transacties gebaseerde voorraadstroom is een cruciaal onderdeel van dat proces.

INVENTARIS BOEKHOUDING - GEBRUIK SKU-NUMMERS EN BARCODES

Naarmate uw bedrijf groeit, wordt het steeds belangrijker om unieke ID-nummers (bekend als SKU's) toe te wijzen aan elk van uw producten. Dit maakt het voor uw magazijn gemakkelijker om het juiste artikel te vinden en zorgt ervoor dat uw klanten altijd precies krijgen wat ze hebben besteld.

Bovendien, als u samenwerkt met andere leveranciers (zoals wederverkopers), moet u een universele streepjescode met een UPC-nummer gebruiken. UPC-nummers zijn vergelijkbaar met SKU-nummers, maar worden door GS1 beheerd als onderdeel van een live database. Dit betekent dat u via GS1 UPC-nummers moet verkrijgen om ze te gebruiken.

Het gebruik van SKU's en streepjescodes is essentieel voor het runnen van een succesvol bedrijf, dus zorg ervoor dat u ze in een vroeg stadium implementeert.

INVENTARIS BOEKHOUDING - GEBRUIK GEGEVENSVERZAMELING

Goede klantenservice is essentieel voor elk bedrijf, maar het kan een uitdaging zijn om deze te bereiken zonder nauwkeurige gegevens. Streepjescodes zijn een eenvoudige en efficiënte manier om gegevens te verzamelen en kunnen met elke iPhone of ander mobiel apparaat worden gebruikt.

Bijlagen zijn betaalbaar; streepjescodes helpen bij het elimineren van invoerfouten en verbeteren de nauwkeurigheid. Hierdoor kunnen bedrijven hun voorraad beter begrijpen en een betere klantenservice bieden.

Als bedrijven klantenservice van wereldklasse willen bereiken, moeten ze investeren in tools waarmee ze nauwkeurige gegevens kunnen verzamelen. Streepjescodes zijn een essentieel onderdeel om dit doel te bereiken.

INVENTARIS BOEKHOUDING - GEBRUIK BARCODESCANNEN OM HANDMATIGE GEGEVENSINVOERFOUTEN TE VERMINDEREN

Volgens Bruce Huppertz, president van adviesbureau voor voorraadbeheer van de NetResults Group in Carrollton, Texas, elimineert cyclustelling fouten bij handmatige gegevensinvoer door barcodes te scannen. Cyclustelling omvat het kiezen van een paar items per dag om te tellen en het inventarisrecord vergelijken met de werkelijke telling.

Bestsellers zouden vaker geteld moeten worden. Dit proces kan helpen ervoor te zorgen dat voorraadniveaus nauwkeurig zijn en mogelijkheden voor kortingen minimaliseren. Daarnaast kan cyclustelling helpen bij het identificeren van potentiële problemen met de productkwaliteit of productieopbrengst. Door een cyclustelsysteem te implementeren, kunnen bedrijven hun voorraadbeheer verbeteren en de kans op fouten verminderen.

INVENTARIS BOEKHOUDING - GEBRUIK EEN VOORRAADBEHEERSYSTEEM OM VOLLEDIG ZICHT IN UW INVENTARIS TE KRIJGEN

Als u uw voorraadbeheer wilt verbeteren en werkkapitaal wilt vrijmaken, heeft u een voorraadbeheersysteem nodig dat u volledig inzicht geeft in uw voorraad. Realtime data en analyses zijn essentieel voor het berekenen van de optimale voorraadniveaus.

Als u een deel van uw toeleveringsketen uitbesteedt, moet u ervoor zorgen dat uw 3PL real-time gegevens over voorraadniveaus en bewegingen levert. Met volledig inzicht in uw inventaris kunt u uw logistiek en supply chain-modellen stroomlijnen en beter geïnformeerde beslissingen nemen over hoe u uw bedrijf kunt laten groeien.

VOORRAADBOEKHOUDING - GEBRUIK EEN ERP- OF VOORRAADBEHEERSYSTEEM DAT CRUCIALE WERKNEMERS INFORMEERT

Een uitgebreid voorraadbeheersysteem is van vitaal belang voor elk bedrijf dat afhankelijk is van inventaris om zijn deuren open te houden. Het helpt niet alleen om voorraadniveaus en prijzen bij te houden, maar het kan indien nodig ook automatisch inkooporders genereren.

Bovendien zal een degelijk voorraadbeheersysteem onderscheid maken tussen verschillende leveranciers en producten en werknemers op de hoogte stellen wanneer artikelen bijna op zijn.

Door uw voorraadniveaus nauwlettend in de gaten te houden, kunt u de kostbare fouten voorkomen die kunnen optreden wanneer de voorraad onverwachts opraakt. Een efficiënt voorraadbeheersysteem kan u de voorsprong geven die u nodig hebt om te slagen in de huidige competitieve markt.

INVENTARIS BOEKHOUDING- STOP MET HET GEBRUIK VAN HANDMATIGE INVENTARIS BIJ- EN BEHEERSYSTEMEN

Als uw bedrijf nog steeds een handmatig voorraadvolg- en beheersysteem gebruikt, is het tijd om te upgraden. Handmatige systemen zijn verouderd, vatbaar voor menselijke fouten en laten geen snelle communicatie of correcties toe.

Een geautomatiseerd inventarisatiesysteem geeft een nauwkeuriger beeld van de inventaris van uw bedrijf en maakt het volgen van bewegende onderdelen gemakkelijker. Deze weergave van 30.000 voet van uw voorraad helpt u betere beslissingen te nemen over uw voorraad.

Geautomatiseerde systemen maken het ook gemakkelijk om informatie met alle betrokken partijen te delen en in realtime correcties aan te brengen. Het komt erop neer dat een geautomatiseerd inventarisatiesysteem u op de lange termijn tijd, geld en hoofdpijn zal besparen.

INVENTARIS BOEKHOUDING - HOUD UW INFORMATIE UP-TO-DATE

In de huidige zakenwereld is het updaten van uw informatie belangrijker dan ooit. Met de opkomst van e-commerce en de evolutie van technologie is het bijna onmogelijk om voorraadniveaus nauwkeurig bij te houden zonder continu bijgewerkte gegevens.

Doorgaans is de informatie die oudere of achterhaalde magazijnbeheersystemen bieden achterhaald omdat het niet over de mogelijkheden beschikt om actuele gegevens door te geven.

In plaats daarvan kan er een vertraging optreden, waardoor materiaal- en voorraadniveaus aanzienlijk kunnen veranderen vóór de volgende update. Dit kan problemen veroorzaken en het kan zijn dat een artikel voor een belangrijke klant niet meer op voorraad is.

Door uw informatie actueel te houden, kunt u deze problemen voorkomen en uw bedrijf soepel laten draaien.

INVENTARIS BOEKHOUDING - INTEGREER UW VERSCHILLENDE SYSTEMEN

In het huidige zakelijke landschap is het belangrijker dan ooit om een ​​goed geoliede machine achter de schermen te laten draaien. Dit betekent dat al uw ongelijksoortige systemen in harmonie moeten samenwerken. Anders loop je het risico tijd en middelen te verspillen.

Uit een recent onderzoek in Aberdeen bleek dat 36% van de detailhandelaren hun gespreksfrequentie met klanten verhoogde door ervoor te zorgen dat alle verkoop- en servicekanalen werden geïntegreerd.

Dit laat zien hoe belangrijk het is om een ​​samenhangende strategie te hebben met betrekking tot technologie-integratie. Kijk dus eens naar uw huidige ecosysteem en kijk waar u verbeteringen kunt aanbrengen. Het zal op de lange termijn zeker zijn vruchten afwerpen.

INVENTARIS BOEKHOUDING - GEBRUIK CYCLUSTELLERBEWERKINGEN OM DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INVENTARIS TE VERBETEREN

Voorraadbeheer is een cruciaal onderdeel van elk succesvol bedrijf. Voorraad is "de voorraad van elk artikel of handelsartikel dat bij de hand wordt gehouden voor verkoop, opslag of toekomstig gebruik."

Met andere woorden, het zijn de fysieke goederen die een bedrijf in zijn bezit heeft, klaar om te worden verkocht of gebruikt om andere goederen te produceren. Het effectief beheren van deze voorraad is cruciaal voor het aanhoudende succes van het bedrijf.

Er kunnen veel technieken worden gebruikt om de voorraad te beheren, maar een van de meest effectieve is cyclustelling. Cyclustelling is een methode van voorraadbeheer waarbij regelmatig een kleine subset van voorraadartikelen wordt geteld. Hierdoor kunnen bedrijven hun voorraadniveaus nauwkeurig bijhouden zonder elke keer al hun voorraaditems te hoeven tellen.

Er zijn veel voordelen aan het gebruik van cyclustelbewerkingen om de voorraadnauwkeurigheid te verbeteren. Ten eerste helpt het ervoor te zorgen dat bedrijven altijd een nauwkeurige telling van hun voorraadniveaus hebben.

Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om te beslissen hoeveel voorraad er bij de hand moet worden gehouden en hoe de ruimte in hun magazijn of opslagfaciliteit het beste kan worden benut. Ten tweede kan cyclustelling bedrijven helpen hun totale voorraadkosten te verlagen. Door precies te weten hoeveel voorraad ze altijd bij de hand hebben

 1. Schrijf verouderde inventaris op. Er moet een systeem zijn om verouderde voorraad te identificeren en de bijbehorende kosten op te schrijven.

 2. Bekijk lagere kosten of markt. De boekhoudnormen schrijven voor dat de boekwaarde van voorraaditems moet worden afgeschreven tot hun marktwaarde (onder voorbehoud van verschillende beperkingen) als die marktwaarden dalen tot onder de kostprijs.

 3. Houd rekening met bederf, herbewerking en schroot. Bij elke productieoperatie zullen er onvermijdelijk specifieke hoeveelheden voorraadbederf zijn en items die moeten worden gesloopt of herwerkt. Er is een verschillende boekhouding voor normaal en abnormaal bederf, het verkopen van bedorven goederen, nabewerking, schroot en aanverwante onderwerpen.

 4. Rekening houden met gezamenlijke producten en bijproducten. Sommige productieprocessen hebben afsplitsingen waar meerdere producten ontstaan. De accountant dient in deze situaties een standaardmethode te kiezen voor de toerekening van productkosten.

 5. Openbaarmakingen. De accountant moet een klein aantal toelichtingen over voorraden in de jaarrekening opnemen.

INVENTARIS BOEKHOUDING - MAAK EEN INVENTARISBEGROTING VOOR

Organisaties hebben meestal een jaarlijks inventarisbudget dat ruim van tevoren wordt voorbereid voordat inventaris wordt aangeschaft. Dit budget moet de totale eigendomskosten omvatten om de inventaris bij de hand te houden tijdens de boekhoudperiode van dat jaar.

Om de totale eigendomskosten te berekenen, moeten alle materialen, vaste operationele kosten, transportkosten, logistieke kosten, herverdelingskosten en overige diverse kosten worden opgeteld.

Deze cijfers geven aan hoeveel het kost om voorraad gedurende het jaar op voorraad te houden. Met dit budget kunnen organisaties hun financiën beter plannen en beheren.

VOORRAADBOEKHOUDING - KOPPEL KWALITEITSCONTROLE AAN VOORRAADBEHEER

Kwaliteitscontrole is een essentieel onderdeel van elk bedrijf, maar het is absoluut noodzakelijk in bedrijven die te maken hebben met fysieke goederen. Kwaliteitscontrole moet worden gekoppeld aan voorraadbeheer in voorraadgebaseerde bedrijven om problemen te voorkomen.

Werknemers moeten checklists en/of computersystemen krijgen om de juiste procedures te volgen bij het controleren van de goederen die ze ontvangen.

Alle goederen moeten worden onderzocht op tekenen van schade, waaronder lekken, scheuren of verbroken zegels; verschillen in beschrijvingen - productkleuren, -stijlen en -maten moeten identiek zijn aan die van inkooporders; en prijzen en verkoopvoorwaarden.

Als de productkwaliteit lager is dan overeengekomen, moeten de goederen worden geretourneerd aan leveranciers. Deze maatregel voorkomt een onnodige toename van voorraden en voorkomt dat medewerkers klanten ongepaste goederen aanbieden.

Als producten voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen, moeten werknemers rekening houden met bepaalde factoren, zoals licht, vochtigheid en temperatuur, voordat ze beslissen waar ze ze opslaan.

Door deze maatregelen te nemen, kunnen bedrijven hun voorraadniveaus onder controle houden en ervoor zorgen dat de producten die ze verkopen voldoen aan de normen die hun klanten verwachten.

INVENTARIS BOEKHOUDING - FOCUS OP HET VOORKOMEN VAN VERLIES

Volgens Kabbage, een gegevens- en technologieplatform voor financiële diensten, is voorraadverlies over het algemeen het gevolg van het verlies van werknemers en administratieve fouten.

Om deze reden kan het nodig zijn om technieken voor het voorkomen van verlies toe te passen, zoals "het gebruik van beveiligingscamera's om diefstal door klanten en werknemers te verminderen, beveiligingstags te gebruiken, de toegang tot inventaris te beperken en zorgvuldig toezicht te houden op retouren van klanten."

Dus hoewel voorraadbeheer voor veel mensen niet het idee is van een geweldige tijd, kunnen jij en je team de bestellingen van klanten en de uitvoering ervan volgen en stressvolle periodes waarin je producten niet kunnen worden gevonden of klaargemaakt voor verzending, tot een minimum beperken — door een paar beste praktijken.

Het gebruik van beveiligingscamera's is een geweldige manier om diefstal door klanten en werknemers te verminderen. Door beveiligingstags te gebruiken, kunt u de toegang tot inventaris beperken. En door klantretouren goed te monitoren, kunt u verliezen voorkomen.

INVENTARIS BOEKHOUDING - GEBRUIK BATCH/LOT TRACKING

Het volgen van batches en vervaldatums is van cruciaal belang voor bedrijven om problemen zoals voorraadbederf, onjuiste verkoop van goederen en terugroepingen van producten te voorkomen. Door deze informatie bij te houden, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze hun producten zo efficiënt mogelijk gebruiken en verkopen.

Bovendien helpt het volgen van batches en vervaldatums bedrijven om hun landed costs - de totale kosten van goederen zodra ze bij het bedrijf zijn aangekomen - of hun houdbaarheid bij te houden.

Deze informatie is essentieel om ervoor te zorgen dat bedrijven de meeste winst maken op hun producten. Als zodanig speelt het volgen van batches en vervaldatums een cruciale rol in het succes van elk bedrijf.

Veelgestelde vragen over inventarisboekhouding

WAT IS DE GEMIDDELDE INVENTARISKOSTEN?

De gemiddelde voorraadkosten zijn een methode om de kosten per eenheid van verkochte goederen te berekenen. Om de gemiddelde kosten te berekenen, neemt u de som van de kosten van alle te koop staande voorraad en deelt u deze door het aantal verkochte artikelen. Deze methode wordt ook wel gewogen gemiddelde kosten genoemd.

De gemiddelde kostprijsmethode wijst eindvoorraad en kostprijs van verkochte goederenwaarden toe aan voorraden in de boekhouding. Deze methode maakt gebruik van een berekening van het gewogen gemiddelde omdat er evenveel belang of gewicht wordt toegekend aan de kosten van elke eenheid. De formule voor gemiddelde kosten kent nieuwe gewogen gemiddelde kosten toe aan elke extra gekochte eenheid gedurende een periode.

Onder dit periodieke voorraadsysteem verandert elke aankoop tijdens een periode de gewogen gemiddelde eenheidskosten, wat zowel de waarde van de eindvoorraad als de kosten van verkochte goederen voor die periode beïnvloedt.

Bedrijven die het gemiddelde kosteninventarisatiesysteem gebruiken, kunnen specifieke identificatie- of FIFO-methoden (first-in, first-out) gebruiken om kosten toe te wijzen aan eenheden van producten die beschikbaar zijn voor verkoop. Het grote voordeel van het gebruik van een systeem van gemiddelde kosten is de eenvoud.

Omdat het echter geen rekening houdt met veranderingen in de marktomstandigheden, is het mogelijk dat het niet altijd een nauwkeurig beeld geeft van de huidige financiële situatie van een bedrijf. Als gevolg hiervan moeten bedrijven zorgvuldig overwegen

VOORRAADBOEKHOUDING - WAT IS EEN VOORRAADBEHEERSYSTEEM?

Een degelijk voorraadbeheersysteem is essentieel om uw voorraad, artikelen en bestellingen op alle locaties en verkoopkanalen in realtime bij te houden. Door dit te doen, kunt u overvoorraden en de bijbehorende buitensporige kosten voorkomen, terwijl u ervoor zorgt dat producten beschikbaar zijn waar en wanneer uw klanten het verwachten.

Een voorraadbeheersysteem helpt u om uw voorraadniveaus laag te houden en tegelijkertijd een positieve klantervaring te bieden. Hierdoor komt er niet alleen geld vrij dat u elders in uw bedrijf kunt gebruiken, maar kunt u uw klanten ook beter van dienst zijn en uw bedrijf laten groeien.

VOORRAADBEHEER VS. LOGISTIEK

Goed voorraadbeheer is essentieel voor het succes van elk bedrijf. Bedrijven kunnen altijd over de benodigde voorraden beschikken door de voorraadniveaus bij te houden en de voorraadlocatie te beheren. Dit helpt op zijn beurt om de productie soepel te laten verlopen en verstoringen te voorkomen.

Logistiek speelt een cruciale rol in voorraadbeheer, omdat ze de goederenstroom door het magazijn beheersen en ervoor zorgen dat bevoorradings- en leveringssystemen soepel verlopen.

Om de logistiek effectief te laten zijn, moeten ze een goed voorraadbeheer hebben. Goed voorraadbeheer helpt om magazijn- en operationele activiteiten te verbeteren, wat op zijn beurt helpt om de algehele efficiëntie van het bedrijf te verbeteren.

VOORRAADBEHEER VS. ERP

Veel bedrijven gebruiken een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) om hun boekhouding, inkoop, compliance en supply chain-activiteiten te beheren. Het is echter essentieel op te merken dat voorraadbeheer ook een essentieel onderdeel is van elk modern ERP-systeem.

Voorraadbeheer geeft inzicht in voorraadniveaus, onderweg en de huidige voorraadstatus, waardoor het in realtime zichtbaar is in de hele organisatie.

Bovendien helpt voorraadbeheer om de aanvullingsorders van een bedrijf goed te plannen. ERP-systemen geven bedrijven nauwkeurige inventarisgegevens, zodat ze over de meest actuele informatie beschikken voor hun voorraadbeheerplan.

ERP-systemen optimaliseren de gegevens zodat voorraadbeheer succesvol is. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven die een ERP-systeem en goed voorraadbeheer gebruiken, efficiënter en effectiever werken.

VOORRAADBEHEER VS. MAGAZIJNBEHEER

Magazijnbeheer en voorraadbeheer zijn twee cruciale componenten van elk bedrijf dat afhankelijk is van fysieke goederen.

Terwijl magazijnbeheer zich richt op de organisatie en opslag van voorraad in een magazijn, kijkt voorraadbeheer breder en houdt het toezicht op voorraadniveaus en trends voor alle magazijnen die door een bedrijf worden beheerd.

Samen zorgen deze twee processen ervoor dat goederen efficiënt worden opgeslagen en dat voorraadniveaus zorgvuldig worden bewaakt. In de huidige competitieve markt kunnen bedrijven het zich niet veroorloven om een ​​van deze vitale functies over het hoofd te zien.

VOORRAADBEHEER VS. VOORRAADKETENBEHEER

Voorraad- en supply chain management is van cruciaal belang voor de goede werking van elk bedrijf dat afhankelijk is van fysieke producten. Deze twee termen worden echter vaak door elkaar gebruikt, wat tot verwarring leidt.

In werkelijkheid is er een aanzienlijk verschil tussen de twee concepten. Voorraadbeheer houdt zich in de eerste plaats bezig met de goederenstroom van en naar een bedrijf. Supply chain management richt zich daarentegen op het beheer van de relaties tussen een bedrijf en zijn leveranciers.

Beide benaderingen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat producten beschikbaar zijn waar en wanneer ze nodig zijn. Door een holistische kijk op de supply chain te hebben, kunnen supply chain managers echter kansen voor kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen identificeren die misschien niet zichtbaar zijn op het individuele voorraadniveau.

Hierdoor kan een effectieve supply chain manager voor elke organisatie van grote waarde zijn.

VOORRAADBOEKHOUDING - HOE KAN VOORRAADBEHEER VERBETERD WORDEN?

Voorraadbeheer is een cruciaal onderdeel van elke bedrijfsvoering. Om de winst te maximaliseren en verliezen te minimaliseren, is het essentieel om alle voorraaditems nauwkeurig bij te houden en regelmatig fysieke voorraadtellingen te doen.

In veel gevallen zijn methoden voor handmatig voorraadbeheer echter inefficiënt en foutgevoelig. Als gevolg hiervan wenden veel bedrijven zich nu tot op technologie gebaseerde oplossingen die realtime inzicht bieden in voorraadniveaus.

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van een geautomatiseerd voorraadbeheersysteem is dat het kan helpen de tijd te verkorten die nodig is om fysieke voorraadtellingen uit te voeren.

Bovendien kunnen dergelijke systemen belanghebbenden direct toegang bieden tot kritieke informatie over voorraadniveaus, waardoor beter geïnformeerde besluitvorming mogelijk wordt. Bovendien kunnen geautomatiseerde systemen bedrijven helpen potentiële verliezen als gevolg van bederf of schade te voorkomen door automatisch de toestand van elk voorraadartikel bij te houden.

Over het algemeen kunnen geautomatiseerde voorraadbeheersystemen, door nauwkeurige en actuele informatie over voorraadniveaus te verstrekken, een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de efficiëntie en winstgevendheid van bedrijven.

WAAROM VOORRAADBEHEER BELANGRIJK IS IN DE TOELEVERINGSKETEN

Voorraadbeheer is van vitaal belang voor bedrijven omdat het de vraag van de klant afzet tegen opslagruimte en geldbeperkingen. Met inzicht in de toeleveringsketen kunnen managers levertijden beter afstemmen op productieschema's. Dit resulteert in een efficiënter gebruik van middelen en tevreden klanten.

Bovendien kan voorraadbeheer helpen om de kosten van verkochte goederen te verlagen door de behoefte aan versnelde verzending of andere dure last-minute oplossingen te verminderen. Met andere woorden, goed voorraadbeheer betekent tevreden klanten en een gezonder bedrijfsresultaat.

VOORRAADBEHEER VS. VOORRAADBEHEER

Voorraadbeheer en voorraadbeheer zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar ze verwijzen naar twee verschillende aspecten van voorraadbeheer.

Voorraadbeheer is het overkoepelende proces van het volgen van voorraadniveaus, het beheren van voorraadniveaus en het voorspellen van toekomstige behoeften. Aan de andere kant beheert voorraadbeheer de verplaatsing van artikelen binnen het magazijn. Dit omvat taken zoals cyclustelling en opslag.

Hoewel beide processen essentieel zijn voor effectief voorraadbeheer, hebben ze verschillende doelen. Door het verschil tussen voorraadbeheer en voorraadbeheer te begrijpen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun activiteiten soepel en efficiënt verlopen.

VOORRAADBEHEER VS. VOORRAAD OPTIMALISATIE

Voorraadbeheer en voorraadoptimalisatie zijn twee heel verschillende dingen. Voorraadbeheer gaat over het aanhouden van voldoende voorraad om aan de vraag van de klant te voldoen, terwijl voorraadoptimalisatie gaat over het zo efficiënt mogelijk gebruiken van voorraad.

Voorraadoptimalisatie kan bedrijven geld besparen door de hoeveelheid voorraad die ze nodig hebben en de kosten die gepaard gaan met het opslaan van die voorraad te verminderen.

Voorraadbeheer is echter nog steeds essentieel, omdat het ervoor zorgt dat bedrijven voldoende producten bij de hand hebben om aan de vraag van de klant te voldoen. Voorraadbeheer en optimalisatie zijn essentieel voor bedrijven, maar hebben verschillende doelen.

INVENTARIS VS. FIETSEN TELLEN

Het belangrijkste verschil tussen inventarisatie en cyclustelling is dat de inventaris eenmaal per jaar wordt geteld, terwijl cyclustelling vaker wordt geteld.

Cyclustelling is cruciaal omdat u hiermee uw voorraadniveaus kunt volgen en ervoor kunt zorgen dat ze overeenkomen met wat er in het systeem staat. Een best practice voor cyclustelling is om specifieke SKU's te selecteren om regelmatig te tellen en deze te integreren in de dagelijkse taken van magazijnpersoneel.

Dit helpt om de nauwkeurigheid te waarborgen en het proces efficiënt te houden. Bedrijven kunnen aanzienlijke voorraadverschillen voorkomen en een goed georganiseerde voorraad aanhouden door middel van cyclustelling.

VOORRAADBOEKHOUDING - HOE HELPT ERP BIJ VOORRAADBEHEER?

ERP-systemen helpen de voorraad te beheren door alle informatie met betrekking tot de toeleveringsketen, boekhouding en inkoop in één systeem op te nemen.

Op deze manier hebben besluitvormers een volledig beeld van wat er in het bedrijf gebeurt en kunnen ze proactief stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de voorraadniveaus optimaal worden onderhouden.

Het vermogen van het ERP-systeem om elk aspect van de toeleveringsketen te volgen, helpt ook bij het identificeren van potentiële knelpunten of vertragingen die van invloed kunnen zijn op voorraadniveaus. Bovendien kunnen ERP-systemen inzicht bieden in de vraagpatronen van klanten die kunnen helpen bij het voorspellen van toekomstige voorraadbehoeften.

Uiteindelijk helpt een ERP-systeem bedrijven hun voorraad effectiever en efficiënter te beheren, waardoor het risico op voorraadtekorten wordt verkleind en de winst wordt gemaximaliseerd.

WAT IS SLECHT VOORRAADBEHEER?

Slecht voorraadbeheer is vaak het gevolg van het ontbreken van een nauwkeurig beeld van de voorraad die voorhanden is.

Verschillende factoren kunnen dit veroorzaken, waaronder menselijke fouten bij het tellen of vastleggen van voorraadniveaus, beschadigde of ontbrekende voorraadartikelen of het simpelweg niet regelmatig bijhouden van voorraadniveaus.

Als gevolg hiervan kunnen bedrijven eindigen met te veel of te weinig voorraad, wat leidt tot verloren verkopen of kansen, kosten voor overbevoorrading en hoge transportkosten.

Om deze problemen te voorkomen, is het essentieel om een ​​duidelijk en nauwkeurig beeld te hebben van de voorraadniveaus. Enkele manieren om dit te doen zijn regelmatige voorraadtellingen, het gebruik van streepjescodes of RFID-tags om voorraadniveaus bij te houden en te investeren in software die automatisch voorraadniveaus kan bijhouden.

Door deze stappen te nemen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze altijd de juiste voorraad hebben, waardoor de winst wordt gemaximaliseerd en verspilde middelen worden geminimaliseerd.

VOORRAADBEHEER VS. BESTELLING BEHEER

In elk bedrijf dat zich bezighoudt met fysieke goederen, is het essentieel om een ​​systeem te hebben voor het beheren van voorraad en bestellingen.

Voorraadbeheer is verantwoordelijk voor het bestellen en volgen van voorraad wanneer deze in het magazijn aankomt. Orderbeheer is het proces van het ontvangen en volgen van klantorders. Software combineert vaak beide taken.

Voorraadbeheer speelt een cruciale rol in het orderbeheer. Naarmate bestellingen worden ontvangen, kan voorraad worden toegewezen aan specifieke bestellingen. Vervolgens kan de status in het voorraadrecord worden gewijzigd om het in wezen "in de wacht" te zetten voor die bestelling.

Bovendien, wanneer het orderbeheer en de voorraadsystemen zijn geïntegreerd, kan het voorraadsysteem aanbevelen welke locatie de bestelling moet uitvoeren op basis van waar alle artikelen beschikbaar zijn - dit elimineert meerdere verzendingen voor een enkele bestelling.

Voorraad- en orderbeheer zijn essentieel om ervoor te zorgen dat goederen beschikbaar zijn wanneer klanten ze willen. Door samen te werken, helpen deze twee processen bedrijven om soepel en efficiënt te werken.

VOORRAADBOEKHOUDING - WAT ZIJN DE SOORTEN VOORRAADBEHEERSYSTEMEN?

Bedrijven gebruiken verschillende soorten voorraadbeheersystemen, afhankelijk van hoe ze werken. Drie voorbeelden zijn handmatige inventarisatie, periodieke inventarisatie en permanente inventarisatie.

Handmatige methoden zijn het minst geavanceerd en het minst nauwkeurig, en eeuwigdurende systemen zijn het meest geavanceerd en nauwkeurig.

Een tekort aan voorraad kan rampzalig zijn voor een bedrijf, maar dat geldt ook voor het aanhouden van te veel voorraad. Daarom is het essentieel om een ​​efficiënt systeem te hebben voor het volgen van voorraadniveaus. Er zijn drie hoofdtypen inventarisatiesystemen: handmatig, periodiek en eeuwigdurend.

Handmatige systemen zijn het eenvoudigst en omvatten het fysiek tellen van artikelen en het vastleggen ervan op papier of in een spreadsheet. Kleine bedrijven kunnen handmatige systemen gebruiken omdat ze niet over het personeel of de middelen beschikken om in complexere oplossingen te investeren.

Periodieke inventarisatiesystemen omvatten zowel handmatige als periodieke tellingen. Naast fysieke tellingen, registreren periodieke tellingen ook artikeldetails wanneer artikelen in en uit voorraad gaan.

Deze gegevens worden meestal opgeslagen in een database, die kan worden gebruikt om rapporten over voorraadniveaus en locaties te genereren. Barcodes vereenvoudigen de inventarisatie door bedrijven in staat te stellen items te scannen en de database automatisch bij te werken.

Systemen voor permanente inventarisatie bieden real-time voorraadgegevens, omdat ze afhankelijk zijn van RFID-tags (Active Radio Frequency Identification) die altijd aanstaan ​​en updates over artikelbewegingen verzenden.

Passieve RFID-tags gebruiken ondertussen een scanner om voorraadinformatie naar de database te sturen. RFID-tags worden steeds gebruikelijker in winkelomgevingen, waardoor bedrijven de voorraad nauwkeuriger kunnen volgen en derving kunnen voorkomen.

WAT IS VOORRAADANALYSE?

Voorraadanalyse is de studie van hoe de vraag naar producten in de loop van de tijd verandert. Het helpt bedrijven de juiste hoeveelheid goederen op te slaan en te voorspellen hoeveel klanten in de toekomst zullen willen. Een bekende methode voor het uitvoeren van voorraadanalyse is ABC-analyse.

Om een ​​ABC-analyse uit te voeren, groeperen bedrijven hun goederen in drie categorieën: A, B en C.

 1. Een inventaris bevat de best verkopende producten die de minste ruimte en kosten vereisen. Veel experts zeggen dat dit ongeveer 20% van de inventaris van een bedrijf vertegenwoordigt.

 2. B-voorraad bestaat uit items die met een vergelijkbare snelheid bewegen als A-items, maar meer kosten om op te slaan. Over het algemeen vertegenwoordigt dit ongeveer 40% van de voorraad van een bedrijf.

 3. C-voorraad is de rest van de voorraad van een bedrijf die het meest kost om op te slaan en de laagste winst oplevert. Het vertegenwoordigt doorgaans de overige 40% van de inventaris van een bedrijf.

Door te begrijpen welke producten in welke categorie vallen, kunnen bedrijven hun voorraad beter beheren en beslissen welke producten ze op voorraad willen houden en hoeveel ze in de toekomst willen bestellen.

HOE VOORRAADBEHEER HET WERKKAPITAAL BEÏNVLOEDT

Het werkkapitaal van een bedrijf is het geld om zijn kortetermijnschulden te betalen en zijn activiteiten voort te zetten. Een manier om het werkkapitaal te vergroten, is door het voorraadbeheer te verbeteren. Wanneer de voorraad goed wordt beheerd, is er minder behoefte om geld vast te leggen in authentieke magazijngoederen.

Bovendien betekent een efficiëntere toeleveringsketen dat u minder voorraad hoeft aan te houden, waardoor u meer geld vrijmaakt voor andere doeleinden.

Ten slotte kan het voorkomen van voorraadopslag-, pick- en verzendfouten ook de verkoop verhogen, waardoor het werkkapitaal toeneemt. Door het voorraadbeheer te verbeteren, kunnen bedrijven hun werkkapitaal aanzienlijk verhogen.

WAT IS VOORRAADBETALING?

Fysieke voorraadtellingen zijn essentieel voor het beheer van de magazijnvoorraad en om te begrijpen welke producten goed verkopen. Door artikelen te tellen en hun staat te controleren, kunt u uw bezittingen en schulden boekhoudkundig beoordelen.

Deze informatie kan u ook helpen bij het voorspellen van toekomstige voorraadbehoeften en dienovereenkomstig budgetteren. Door uw voorraad regelmatig te tellen, kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf altijd over de producten beschikt die het nodig heeft om te slagen.

Voorraadboekhouding - belangrijkste afhaalrestaurants

De inventaris van een bedrijf is cruciaal voor zijn financiële gezondheid en welvaart. Voorraad verwijst naar alle goederen die klaar zijn voor aankoop en veel verschillende soorten inventaris.

De vier belangrijkste typen inventaris zijn grondstoffen en componenten, onderhanden werk, gereed product, onderhoud, reparatie en bedrijfsbenodigdheden. Hoewel er veel manieren zijn om uw inventaris te tellen en te waarderen, ligt het belang in het nauwkeurig volgen, analyseren en beheren ervan.

Inzichten verkregen uit voorraadevaluaties zijn noodzakelijk voor succes, omdat ze bedrijven helpen meer innovatieve en kostenefficiënte zakelijke beslissingen te nemen. Een effectief beheerde voorraad kan een bedrijf een concurrentievoordeel geven in de huidige markt.

Een bedrijf dat zijn voorraad niet effectief kan beheren, zal waarschijnlijk moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Daarom is het essentieel voor bedrijven om een ​​duidelijk inzicht te hebben in hun voorraadniveaus en hoe ze deze het beste kunnen beheren.

1.Inventory Accounting- Waardevolle referentielinks

 1. https://www.pwc.com/us/en/industries/health-industries/library/gaap-issues-solutions-pharma/manufacturing-supply.html

 2. https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/inventory/Inventory-Guide/Chapter-1-Inventory-costing/11_Chapter_overview.html

 3. https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/inventory/Inventory-Guide/Preface.html

 4. https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/inventory/Inventory-Guide/Preface.html

 5. https://asc.fasb.org/imageRoot/22/66710722.pdf

 6. https://advisory.kpmg.us/articles/2021/inventory-accounting.html

 7. https://www.xero.com/us/guides/inventory/inventory-accounting/

 8. https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/inventories

 9. https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/interestareas/frc/accountingfinancialreporting/downloadabledocuments/draft-inventory-valuation-guidance.pdf

 10. https://dart.deloitte.com/USDART/home/codification/assets/asc330

 11. 10 algemene kostenmethoden - hoe u er een kiest voor uw bedrijf

 12. Voorraadadministratie voor managementaccountants gedefinieerd

Update: 16-04-2023

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 07/02/2023

Views: 5237

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.